projecten

Symptomen

Uniform geautomatiseerd verticaal geïntegreerd informatie- en analysesysteem voor medische en sociale expertise

Sinds januari 2012 wordt EAVIIAS gebruikt bij de FBI FB ITU van het Ministerie van Arbeid van Rusland om te zorgen voor elektronisch documentbeheer tijdens medische en sociale expertise, en voor het bijhouden van boekhoudings- en rapportageformulieren voor ITU.
Er wordt constant gewerkt aan de verbetering van de interface en ervoor te zorgen dat ITU de informatiecomponenten van het systeem, de juistheid van de weergave van medische en expertdocumenten binnen de technische ondersteuning van de ontwikkelaar van het informatiesysteem uitvoert.

Doelen van creatie en implementatie:

Automatisering van boekhouding, beheer, verzameling, verwerking en overdracht van informatie over enquêtes op alle niveaus van medische en sociale expertise.

Systeemarchitectuur:

Systeemcomponenten:

- Database (DB);
- Geautomatiseerde werkplek (AWP) van de beheerder;
- Geautomatiseerde werkplek (AWP) voor het uitvoeren van medische en sociale expertise;

Informatie om de nodige distributies te verkrijgen:

Om systeemdistributies te ontvangen, dient u een officieel verzoek te schrijven door het per e-mail te sturen: [email protected]

In de aanvraagtekst moet u één contactpersoon opgeven van de instelling die verantwoordelijk is voor het systeemimplementatieproces, met de volgende gegevens: achternaam, voornaam, familienaam, positie, telefoon, e-mail.

Om softwaredistributies en latere updatepakketten te downloaden, moet u ook in uw verzoek een account opgeven (alleen inloggen) om toegang te krijgen tot het geautomatiseerde informatiesysteem voor het ontvangen en verwerken van burgerlijke oproepen tot federale instituten van medische en sociale expertise ingediend in elektronische vorm (AIS "ITU Portal"). Het recht om de systeemsoftware te downloaden, wordt verleend voor de account die is opgegeven in de aanvraag.

Technische gebruikersondersteuning:

FGIS EAVIIAS - titeldocumenten.

Documenten van de titel voor het Unified Automated Information System voor het uitvoeren van medische en sociale expertise.

FGIS EAVIIAS - gegevensafstemming, invoer van archiefinformatie

De bepalingen van het besluit van de regering van de Russische Federatie nr. 1506-p gedateerd 16 juli 2016 "Na goedkeuring van het concept van het creëren, onderhouden en gebruiken van het federale staat informatiesysteem" Federaal register van gehandicapten "(hierna FGIS FRI) van de FBI ITU federale staat instelling, is de belangrijkste gegevensbron

Registratie in het AIS-portaal van de ITU-aanvragen voor beroep tegen de beslissingen van de ITU GB

Registratie in het AIS-portaal van de ITU-aanvragen voor beroep tegen de beslissingen van de ITU GB

Een aanvraag kan op twee manieren in de ITU-portal worden geregistreerd:

1) De aanvraag wordt door een burger op papier ingediend bij FGU ITU, en bevoegde medewerkers van FGU ITU registreren de aanvraag in elektronische vorm op de ITU-portal;

2) Een burger vult zelfstandig een aanvraagformulier in via een persoonlijke account op het Single portaal van staats- en gemeentelijke diensten (www. *****). De toepassing verschijnt automatisch in de lijst met toepassingen op de ITU-portal met het pictogram " en FGU ITU-medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van toepassingen, ontvangen automatisch een melding over de noodzaak om ze te verwerken.

Stap 1. Registratie van de papieren verklaring van de ITU GB

Als u een papieren aanvraag voor een beroep tegen een ITU-beslissing wilt registreren, moet u op de koppeling "Een beslissing over een ITU nemen" klikken in het hoofdmenu (Figuur 1).

Fig. 1 Hoofdmenu

Als u dit menu-item selecteert, wordt de weergavepagina in Afb. 2.

Fig. 2 Beroep instellen tegen een ITU-beslissing

De met symbool gemarkeerde velden zijn verplicht.

Nadat u alle velden hebt ingevuld, klikt u op de knop "Volgende" onderaan de kaart.

Als een deel van de vereiste velden niet is ingevuld, verschijnt een waarschuwingsbericht boven aan de kaart (Fig. 3).

Fig. 3 Boodschap over de noodzaak om de velden in te vullen

Als alle vereiste velden correct zijn ingevuld, wordt na het indrukken van de knop "Volgende" een samenvatting van het ingevulde aanvraagformulier op het scherm weergegeven (Fig. 4). Op dit punt kunt u terugkeren naar het bewerken van de kaart door op de knop "Terug" te drukken of deze opslaan met een verklaring door op de knop "Opslaan" te drukken.

Fig. 4 Samenvatting van de applicatie

Nadat de toepassingskaart is opgeslagen, is de status van de toepassing "Nieuw" (Fig. 5).

Fig. 5 Beroepsprocedure in de status van "Nieuw"

Stap 2. Verwerking van de elektronische applicatie in GB ITU

Om een ​​toepassing te verwerken (over te dragen naar volgende statussen), moet u de knoppen gebruiken in het onderste gedeelte "Verwerking van een toepassing" (Fig. 5).

Als een fout of onnauwkeurige gegevens worden gevonden, zal het indrukken van de knop "Bewerken" resulteren in een terugkeer naar de tekstbewerkingsmodus van de toepassing.

Nadat de toepassing is bewerkt, moet u op de knop Volgende klikken en de opslag in het gewijzigde aanvraagformulier bevestigen door op de knop Opslaan te klikken (Afb. 4). Door op de knop "Vorige" te drukken, keert u terug naar het bewerken.

Bewerken is alleen beschikbaar voor toepassingen in de status "Nieuw" en alleen voor werknemers van de FSU ITU van wie deze toepassing is geregistreerd op de ITU-portal.

- Knop "In werk"

Op dat moment, terwijl er een beslissing wordt genomen over deze toepassing, is het noodzakelijk om de aanvraagkaart over te dragen naar de status in het werk.

Een toepassing van de status Nieuw naar Status in werk wordt vertaald door te klikken op de knop "In werk" in het veld Acties (Fig. 7).

Fig. 6 Acties met de verklaring in de status van "Nieuw"

In het geopende venster moet u de overdracht van de toepassing naar de status In-werk bevestigen door op de knop "Toepassen" te klikken (Fig. 8).

Fig. 7 Overdracht van applicatie naar werk

Dan zijn de volgende acties beschikbaar voor de medewerker van het hoofdkantoor (figuur 8):

1) Nodig de aanvrager uit om te worden onderzocht

2) Weiger een onderzoek uit te voeren

3) Distribueer de applicatie naar de juiste samenstelling van experts, waar de beslissing over deze aanvraag zal worden genomen

Fig. 8 Acties beschikbaar voor medewerker GB

Acties die beschikbaar zijn voor de hoofdofficier

Als naar aanleiding van de resultaten van de behandeling van een aanvraag in de GB een beslissing is genomen voor een medisch en sociaal onderzoek, dan is het noodzakelijk om de aanvraag in de uitnodigingsstatus te vertalen door het uitnodigingsformulier in te vullen (figuur 9) door op de knop "Uitnodigen" te drukken.

Fig. 9 Uitnodiging om beroep in te stellen tegen ITU

De uitnodiging geeft aan waar het onderzoek zal plaatsvinden. De waarde van dit veld wordt geselecteerd in de vervolgkeuzelijst.

Als, na bestudering van de aanvraag, in de GB is besloten om de enquête niet uit te voeren, verschijnt na het klikken op de knop "Weigeren" het venster "Weigeren" (Fig. 10), waar u een met redenen omklede reden voor de weigering moet aangeven en op de knop "Toepassen" moet klikken. De applicatie zal naar de status Failure gaan. De knop "Annuleren" sluit het venster "Storing" zonder enige wijzigingen.

Fig. 10 Storingsvenster

Als de aanvraag moet worden beschouwd door een samenstelling van een expert van een bepaald profiel, distribueert de medewerker van het hoofdkantoor de applicatie naar de juiste samenstelling van de expert door op de knop "Distribueren" te drukken. Als gevolg van deze actie wordt het volgende venster geopend (figuur 11).

Fig. 11 distributievenster

Deskundige samenstelling wordt geselecteerd uit de vervolgkeuzelijst.

Nadat u op de knop "Toepassen" heeft geklikt, verschijnt er een bericht dat de status met succes is gewijzigd. En in het veld Verwerking van de toepassing verschijnt een opmerking, waarin ES de toepassing wordt gedistribueerd (Fig. 12).

Fig. 12 Opmerkingen in het veld Application Processing

- Knop 'Terug naar distributie'

Totdat de EC de aanvraag verwerkt (besluit om uit te nodigen of te weigeren), kan de GB de aanvraag van het Expert Team intrekken door op de knop "Terug naar Distributie" in het veld Acties (Fig. 13) te klikken. In het venster dat wordt geopend, moet u in het veld Opmerking de reden voor de retour opgeven (Afb. 14).

Fig. 13 Keer terug naar de distributie

Fig. 14 Keer terug naar het venster Distributie

Na terugkeer in een distributie kan GB de distributieprocedure opnieuw herhalen.

Acties beschikbaar voor deskundig personeel

Nadat de aanvraag is ingediend bij het expertpanel, zijn de volgende acties beschikbaar voor de gebruiker van het expertpanel (figuur 15):

1) Nodig de aanvrager uit om te worden onderzocht

2) Overweeg de toepassing bij verstek

3) Retourneer de aanvraag voor distributie naar het hoofdbureau

Fig. 15 Acties beschikbaar voor een EG-medewerker

Als volgens de resultaten van de behandeling van de aanvraag in de EG besloten is om een ​​medisch en sociaal onderzoek te doen, dan is het noodzakelijk om de aanvraag in de uitnodigingsstatus te vertalen door het uitnodigingsformulier (figuur 9) in te vullen door op de knop "Uitnodigen" te drukken.

- Button "Overweeg bij verstek"

Als de aanwezigheid van de aanvrager niet vereist is voor een beslissing over het beroep van de ITU, wordt de beslissing bij verstek genomen en wordt de aanvraag overgedragen naar de status van de afwezigheidsherziening. Om over te gaan naar deze status, moet u op de knop "Overweeg bij verstek" klikken in het veld Acties. Als gevolg hiervan wordt een venster geopend waarin u een beslissing moet nemen, die is gemaakt op basis van een afwezigheidsbeoordeling van het beroep (Figuur 16).

Fig. 16 Venster "Afwezigheidsbeoordeling"

- Knop 'Terug naar distributie'

Als de expertboard om de een of andere reden het niet mogelijk acht om de aanvraag te verwerken, moet de aanvraag worden teruggestuurd voor distributie naar de GB. De knop "Terug naar Distributie" opent een venster waarin het nodig is om de reden te onderbouwen waarom de aanvraag niet kan worden beoordeeld door het gespecificeerde Deskundige Team (Fig. 17).

Fig. 17 Venster "Afwezigheidsbeoordeling"

Nadat de toepassing de status heeft gewijzigd in Return to Distribution, kan deze niet worden bekeken door de deskundige medewerkers.

Stap 3. Aanvullende acties met de toepassingskaart

Een opmerking naar de aanvrager sturen over de beslissing

Nadat de aanvraag is overgedragen naar een van de opgegeven eindstatussen (Uitnodiging, Weigering, Afwezigheidsoverweging), kan de werknemer van de GB of samenstelling van de Expert die de beslissing heeft genomen, een opmerking sturen naar de e-mail van de aanvrager als dit veld in de Persoonlijke gegevens van de Aanvrager is ingevuld. Om dit te doen, klikt u in het veld Acties op de knop "E-mail verzenden" (Afbeelding 18).

Fig. 18 Een brief verzenden

Als gevolg hiervan wordt een venster geopend met de tekst van het bericht (Fig. 19).

Fig. 19 Een e-mail naar de aanvrager verzenden met het resultaat van de verwerking van de aanvraag

De knop "Verzenden" stuurt het bericht naar het juiste e-mailadres. Als u op de knop "Annuleren" klikt, wordt het venster gesloten zonder een letter te verzenden.

Documenten toevoegen aan de applicatie, bestandsformaatvereisten

Ongeacht de waarde van het veld Status, kan een elektronische kopie van de papieren toepassing en / of begeleidende documenten op elk moment aan de applicatiekaart worden toegevoegd. Ga hiervoor naar het tabblad Bestanden (Afb. 20) en klik op de knop "Bestand toevoegen" (Afb. 20).

Fig. 20 Bestanden Tab

Als het gescande document uit meerdere bladen bestaat, is het aan te bevelen om formaten met meerdere pagina's te gebruiken: PDF of TIFF.

Gescande documenten moeten worden opgeslagen als grafische afbeeldingen. Het is NIET VERPLICHT om de tekstherkenningsprocedure uit te voeren op gescande documenten.

Als het document uit meerdere bestanden met één pagina bestaat (geldige formaten voor bestanden met één pagina zijn PDF, PNG, GIF, JPEG), dan moet u om alle bestanden in één map te verzamelen en een ZIP-archief te maken. Het wordt niet aanbevolen om bestanden met één pagina in te voegen in een MS Word-document of in een andere indeling.

Het archiveren van gescande documenten moet worden uitgevoerd alleen in *.zip-indeling. Het gebruik van andere bestandscompressie- en verpakkingsformaten (RAR, 7zip, ARJ, ACE, CAB, enz.), Evenals het maken van zelfuitpakkende archieven zijn NIET TOEGESTAAN.

Scanning vereisten:

1) Resolutie: 150 - 300 dpi

2) Bestandsnamen voor scannen op één pagina (één pagina - één bestand): de naam begint met het documentnummer en paginanummer in het document (01_001_name. Gif, 01_002_name. Gif).

Analyse van het gebruik van huishoudelijke software op de werkplekken van gebruikers van EAVIIAS

inhoud

Het softwareproductbedrijf heeft een project afgerond voor de ontwikkeling en het onderhoud van het Uniforme geautomatiseerde verticaal geïntegreerde informatie- en analysesysteem voor het uitvoeren van medische en sociale expertise.

Het geïntegreerde geautomatiseerde verticaal geïntegreerde informatie- en analysesysteem voor medische en sociale expertise (EAVIIAS ITU) is een typisch informatiesysteem dat wordt gebruikt in alle federale instellingen voor medische en sociale expertise in de Russische Federatie.

Het systeem is ontworpen om de processen te automatiseren die verbonden zijn aan het leveren van overheidsdiensten voor het uitvoeren van medische en sociale expertise, het bepalen van het niveau en de oorzaken van invaliditeit in het kader van statistisch toezicht door de staat op de demografische samenstelling van mensen met een handicap die in de Russische Federatie wonen.

Doelstellingen van informatieondersteuning voor de rehabilitatie van personen met een handicap

 • Verbetering van het boekhoudsysteem voor de structuur, dynamiek en categorieën van handicaps op basis van het gebruik en de verbetering van het geïntegreerde, geïntegreerde, geïntegreerde informatie- en analysesysteem van de ITU en de boekhoudkundige en rapportagevormen voor statistische rapportage [1]
 • Creëren van fysieke en informatieve toegankelijkheid van deskundige, revalidatie en situationele diensten (beperking van het pad van gehandicapten)
 • Verbetering van interdepartementale interactie via het portaal van openbare diensten
 • Analyse van de maatregelen die zijn genomen om de IPRA / PDP uit te voeren

2011-2017 jaar

 • Start van de ontwikkeling - 2011;
 • Begin van proefoperatie in de ITU FBI-2012;
 • Het begin van de continue werking - 2013;
 • Werking in alle PKU GB ITU met uitvoering van ALLE documenten in elektronische vorm - 2014.
 • Geheel tegen 11/01/2017 werd informatie over 5,7 miljoen gehandicapten verzameld in de EAVIIAS-database,
 • in de informatiebron (e-archief) - 7,5 miljoen archiefrecords.

Voorschriften voor FGIS FRI 2016:

 • Besluit van de regering van de Russische Federatie van 16 juli 2016 nr. 674 "Over de vorming en het onderhoud van het federale register van personen met een handicap en over het gebruik van de informatie die erin is vervat"
 • Orde van de regering van de Russische Federatie van 16 juli 2016 nr. 1506-p (concept van creatie, onderhoud en gebruik van FGIS FRI)


In 2016 werd een project voltooid voor de ontwikkeling en het onderhoud van het Unified Automated Vertically Integrated Information and Analytical System voor het uitvoeren van medische en sociale expertise.

Het geïntegreerde geautomatiseerde verticaal geïntegreerde informatie- en analysesysteem voor medische en sociale expertise (EAVIIAS ITU) is een typisch informatiesysteem dat wordt gebruikt in alle federale instellingen voor medische en sociale expertise in de Russische Federatie.

Het systeem is ontworpen om de processen te automatiseren die verbonden zijn aan het leveren van overheidsdiensten voor het uitvoeren van medische en sociale expertise, het bepalen van het niveau en de oorzaken van invaliditeit in het kader van statistisch toezicht door de staat op de demografische samenstelling van mensen met een handicap die in de Russische Federatie wonen.

Architectuur en functionaliteit van ITU-ITEM

De belangrijkste principes voor de vorming van een individueel programma voor revalidatie of revalidatie van een gehandicapte (gehandicapt kind) zijn:

 • persoonlijkheid
 • continuïteit
 • Volg dat
 • continuïteit
 • complexiteit,

die moeten worden geïmplementeerd in het proces van interdepartementale samenwerking bij het aanbieden van rehabilitatiediensten aan specifieke personen met een handicap.

Werken uitgevoerd bij FGIS EAVIIAS in 2017

 • Debugged werk met elektronische handtekening
 • FGIS EAVIIAS ITU aangesloten op SMEV sinds januari 2017
 • De bouw van de ITU JETS op het niveau van het bureau in december 2017 voltooien
 • Schakel in december 2017 van GB SQL naar PostgreSQL DBMS met databasetoewijzing in GB ITU

2018

 • overdracht naar interactie met IPRA / PRP-uitvoerders uitsluitend via FIGI FRI;
 • het wijdverbreide werk van het ITU-kantoor in één informatieruimte;
 • voortzetting van de werkzaamheden met betrekking tot importvervanging op het gebied van werkplekken voor gebruikers;
 • verbetering van het geconsolideerde analytische systeem op basis van de EAVIIAS en de informatiebron (elektronisch archief);
 • ontwikkeling van technologie en informatiecomponenten van de ITU-portal

In december 2017 werd een volwaardige SRPD gecreëerd - in Q1. 2018 overgang naar een gecentraliseerde versie voor alle PKU GB ITU Ministerie van Arbeid van Rusland.

Overgang naar een nieuw DBMS

De belangrijkste taken in de overgang naar een nieuwe database in de IS [2]

 • Er is een analyse gemaakt van de noodzaak om bedrijfsprocessen aan te passen (bedrijfsapplicatielaag) tijdens de overgang naar een nieuwe DBMS (de opgeslagen procedures en regels voor het werken met deze werden gewijzigd, commit / rollback-transacties werden aangepast, werken met indexen en cursors werden gewijzigd, enz.)
 • De analyse is uitgevoerd en het mechanisme voor informatiebeveiliging is verfijnd.
 • Er zijn procedures voor gegevensmigratie ontwikkeld en getest. In november-december 2017 is een pilotgegevensmigratie uitgevoerd, de resterende ITU GB's zijn gepland voor 1Q2018:
 • Naleving van de juiste volgorde van gegevensoverdracht, referentiële integriteit, mits speciale mechanismen voor hoogbelaste transactiesystemen, waarvan het werk niet kan worden gestopt
 • mechanismen voor het controleren van de integriteit en volledigheid van migratie zijn ontwikkeld.
 • Het was nodig om het probleem van taakverdeling voor databaseclustering op verschillende servers op te lossen.
 • De herconfiguratie van de serviceprocedures voor het onderhoud (beheer) van de database (back-upplan, indexupdate, volledige tekstzoekfuncties) is voltooid
 • Het probleem van het bepalen van de opslagperiode van back-ups van de oude database en het zo nodig verkrijgen van gegevens is opgelost.
 • Gedurende Q1 2018 zal parallelwerk in twee databases moeten worden bijgehouden, wat leidt tot een toename van de benodigde middelen.

Analyse van het gebruik van huishoudelijke software op de werkplekken van gebruikers van EAVIIAS

In september-december 2017 werd op basis van FBI FB ITU, het Ministerie van Arbeid van Rusland, getest of de gebruikersomgeving compatibel was op basis van softwareproducten van Russische ontwikkelaars:

Belangrijkste testresultaten

1. Testen werd uitgevoerd volgens het basisscenario van werken met FGIS EAVIIAS ITU door in Wine te draaien:

 • ITU EAVIIAS-client start en maakt verbinding met de database- en beheerservers;
 • gegevens worden ingevoerd in de vorm van een onderzoek;
 • outputdocumenten worden gegenereerd;
 • afgedrukte documenten worden opgeslagen in.docx-indeling
 • Er is een ontdekking in de editors van MyOffice van afgedrukte documenten die geen wachtwoordbeveiliging tegen ongeautoriseerde bewerking bevatten.
 • printformulieren in.docx-formaat met wachtwoordbeveiliging voor bewerken worden niet geopend door de teksteditor MyOffice Standard
 • Mislukkingen in de werkzaamheden van de constructie van statistische rapporten over de vorm van overheidsrapportage "7-sociale zekerheid"

2. Testen van VipNet CSP-software werd uitgevoerd door stuurprogramma's op de clientclient te installeren (voor USB-token JaCarta (CJSC Aladdin RD)). Softwareversie Een enkele client JaCarta voor Linux zal in de tweede helft van 2018 worden uitgebracht. De gecertificeerde versie van VipNet CSP voor Linux is gepland voor het einde van het 3e kwartaal van 2018. De situatie is vergelijkbaar met informatiebeveiligingshulpmiddelen voor Windows- en Linux-platforms - Dallas Lock. Certificering van een product met OS Basalt is gepland voor Q3 2018.
3. De basisfunctionaliteit van de geautomatiseerde software P1C is compatibel met Alt Linux OS-werkstation 8. Tegelijkertijd is de ondersteuning van de functionaliteit van de module "Labels afdrukken en barcodes" onmogelijk, aangezien Het werkt alleen in de Microsoft Windows-omgeving. Deze beperking legt JSC GNIVTS op.

 • De werking van de geteste configuratie van huishoudelijke software is mogelijk in het functionerende ITU EYVIIAS ITU (systeem), maar dit is alleen redelijk na het verwerken van de client-werkplek met behulp van thin client-technologie, aangezien werken onder Wine veroorzaakte bepaalde risico's in verband met het gebruik van een tussenpersoon van dit type (in termen van betrouwbaarheid en prestaties) en vanwege de noodzaak om Wine te verfijnen onder de technologie van het introduceren van softwarereleases (releases naar het Systeem worden 1-3 keer per kwartaal gemaakt).
 • De introductie van de binnenlandse softwareomgeving in de productieomgeving van het systeem is alleen mogelijk na het voltooien van de certificering van informatiebeveiligingshulpmiddelen (VipNet csp en DallasLock) met de volledige gebruikte softwaresuite.
 • Vóór de implementatie is het noodzakelijk om het geassembleerde client-softwarecomplex (EAMIIAS ITU-client, OS Basalt, MyOffice office suite, systeemsoftware (printer en scannerstuurprogramma's), clientsoftware van ongeautoriseerde toegangstools en Kaspersky antivirus) op lange termijn te testen.
 • Het is noodzakelijk om een ​​effectieve technologie te creëren voor het opleiden van gebruikers van het systeem en een technologie voor het op afstand installeren van software op de werkplek.
 • Het is raadzaam om te beginnen met het vervangen van software op client-sites bij het leveren van nieuwe computers voor werkplekken, sinds Momenteel worden alle taken geleverd met gelicentieerde software.

Onderhoud van de AIS "Portal ITU"

Klantniveau - federaal

Lot contractprijs (miljoen roebel) - 7,5

Algemene bestelinformatie

Bestelplaatsingsmethode: open inschrijving

Het plaatsen van een bestelling vindt plaats: Klant

Klant: INN 7734521419 KPP 773401001 FMBA Rusland

Bestellingsnaam: open inschrijving nr. 35 voor het recht om een ​​overheidscontract te sluiten voor het onderhoud van de AIS Portal ITU in 2013 in de federale openbare instelling "Hoofdbureau van medische en sociale expertise van het Federaal Medisch en Biologisch Agentschap" en interdepartementale expertraden voor het vaststellen van causaliteit ziekten, handicaps en overlijden van burgers die zijn blootgesteld aan stralingsfactoren

Kavelnaam: open inschrijving nr. 35 voor het recht om een ​​overheidscontract te sluiten voor het onderhoud van de AIS "Portal ITU" in 2013 in de federale openbare instelling "Hoofdbureau van medische en sociale expertise van het Federaal Medisch en Biologisch Agentschap" en interdepartementale deskundigenraden voor het vaststellen van causaliteit ziekten, handicaps en overlijden van burgers die zijn blootgesteld aan stralingsfactoren

De initiële (maximum) contractprijs: 7.500.000,00 roebel.

Stadium van het plaatsen van een bestelling: stadium van toepassing

Classificatie van goederen, werken en diensten: 195 Geautomatiseerde informatiesystemen, systemen voor wetenschappelijk onderzoek, ontwerp en managementsystemen op basis van computerdatabases 7249000 Andere geautomatiseerde systemen op basis van computerdatabases die niet onder andere groepen vallen

Classificatie van BCF:

Hoeveelheid van de geleverde goederen, hoeveelheid uitgevoerd werk, verleende diensten: in overeenstemming met het referentiekader (zie deel II van de aanbestedingsdocumentatie)

Plaats van levering van goederen, uitvoering van werken, dienstverlening: Plaats van uitvoering van werken - ter plaatse van Opdrachtnemer. De plaats waar de resultaten van werkzaamheden en rapporten worden gepresenteerd is op het adres van de staatsklant: Moskou, Volokolamskoye Highway 30, gebouw 1.

Datum van levering van goederen, uitvoering van werken, levering van diensten (afhankelijk van de lokale tijd van de klant): Datum van aanvang van de werken: sinds de sluiting van het overheidscontract. De deadline voor het uitvoeren van een fase is een criterium voor het evalueren van aanvragen en wordt ingediend door de deelnemer die een bestelling plaatst als onderdeel van een aanvraag om deel te nemen aan een aanbesteding (zie paragraaf "Deadline voor het voltooien van de werkzaamheden" van de informatiekaart "Beoordelingscriteria voor aanvragen voor deelname aan een aanbesteding.") Deadline voor het uitvoeren van de eerste fase - De maximale termijn voor de uitvoering van werkzaamheden in de 1e fase is 20 kalenderdagen vanaf de datum van het sluiten van het staatcontract, de minimale termijn om het werk te voltooien is 7 kalenderdagen na de datum van het sluiten van het staatcontract. Deadline voor het werk van de 2de fase - tot 10.12.2013g.

Kenmerken van het plaatsen van een bestelling: vereisten zijn niet vastgesteld.

Voordelen met betrekking tot de voorgestelde contractprijs: Eisen zijn niet vastgesteld.

Biedbeveiliging:

Het bedrag van de beveiligingsapplicatie: 375.000,00 roebel.

Deadline en procedure voor het storten van geld als zekerheid voor een aanvraag: contanten worden overgemaakt volgens de gegevens gespecificeerd in paragraaf 31 van de Informatiekaart van de aanbestedingsdocumentatie (of vermeld op de ontvangen factuur, die vergelijkbaar zijn met het bovenstaande), waardoor u een document kunt ontvangen ter bevestiging van de betaling van fondsen als een applicatiebeveiliging deel te nemen aan de wedstrijd en in te dienen als onderdeel van de aanvraag voor deelname aan de wedstrijd.

Betalingsgegevens van de aanvraag: p / s 40302810900001001901 l / s 05951003880 BIC 044501002

Contracthandhaving:

De omvang van de uitvoering van het contract: 2.250.000,00 roebel.

Duur en procedure voor het afdwingen van het contract: Handhaving van het contract moet worden ingediend bij de Klant voordat een overheidscontract wordt aangegaan of samen met een overheidscontract binnen 15 dagen na de datum van plaatsing op de officiële website van het aanbestedingsprotocol of de notulen van het overwegen van aanvragen voor deelname aan de aanbesteding (in het geval dat de inschrijving ongeldig wordt verklaard). De geldigheidsperiode van elke vorm van uitvoering van verplichtingen uit hoofde van een overheidscontract (onherroepelijke bankgarantie / pandrecht van geld) verstrekt door de winnaar van het vergelijkend onderzoek of de deelnemer aan het vergelijkend onderzoek waarmee het contract wordt gesloten in het geval dat de winnaar er niet in slaagt een contract te sluiten, wordt bepaald door de duur van het contract plus 30 (dertig jaar). a) kalenderdagen.

Betalingsgegevens van de contracthandhaving: p / s 40302810900001001901 l / s 05951003880 BIK 044501002

Informatie over de positie van het schema op basis waarvan de order is gecreëerd: de positie van het schema bij het vormen van de melding is niet gespecificeerd

Contact informatie

Organisatie: FMBA of Russia

Postadres: Russische Federatie, 123182, Moskou, Volokolamskoe shosse, 30, blz. 1; 5, -

Locatie adres: Russische Federatie, 123182, Moskou, Volokolamskoe shosse, 30 blz. 1; 5, -

Contactpersoon: Spiridonova Svetlana Aleksandrovna Telefoon: +7 (499) 1906942 Fax: +7 (499) 1905935 E-mail: [email protected]

Verstrekking van aanbestedingsdocumentatie

De deadline voor indiening: van 31.05.2013 tot 01.07.2013

Plaats van terbeschikkingstelling: Moskou, Volokolamskoye Highway, Gebouw 30, Gebouw 1, Kamer nr. 515 (u moet eerst een pas bestellen).

De volgorde van verstrekking: op werkdagen: maandag - donderdag van 10.00 tot 17.00 uur, vrijdag - van 10.00 tot 16.00 uur; lunchtijd van 12.00 tot 13.00 uur (tijd in Moskou). Een gedetailleerde procedure voor het verstrekken van aanbestedingsdocumentatie wordt gepresenteerd in paragraaf 16 van deel I van de aanbestedingsdocumentatie.

De officiële website waarop de aanbestedingsdocumentatie is geplaatst: www.zakupki.gov.ru

Betaling voor het verstrekken van aanbestedingsdocumentatie: Eisen zijn niet vastgesteld.

Bestelplaatsingsprocedure

Opening van enveloppen met applicaties: datum en tijd (afhankelijk van de lokale tijd van de klant): 07/01/2013 om 11:00 uur Plaats: Russische Federatie, 123182, Moskou, Volokolamskoe shosse, 30, gebouw 1

Behandeling van aanvragen: Datum (lokale tijd van de klant): 07/03/2013 Locatie: Russische Federatie, 123182, Moskou, Volokolamskoe shosse, 30, bld. 1

Samenvattend: Datum (lokale tijd van de klant): 07/03/2013 Locatie: Russische Federatie, 123182, Moskou, Volokolamskoe shosse, 30, bld. 1

Ais portal ITU

We verwelkomen u graag op de website van het Federale Staatsinstituut "Hoofdbureau voor medische en sociale expertise in de regio Voronezh" van het Russische Ministerie van Arbeid.

Hier vindt u informatie over de overheidsdiensten voor medische en sociale expertise.

waarnemend chief-chief expert op ITU in de regio Voronezh O.I. Titova

nieuws

Vraag antwoord

Gehandicapte webbronnen

Medico-sociale expertise

Virtuele sociale aanpassingsruimte Bepaal op de voorgeschreven manier de behoeften van de persoon die wordt onderzocht in sociale beschermingsmaatregelen, inclusief revalidatie, op basis van een beoordeling van een handicap veroorzaakt door een aanhoudende stoornis van lichaamsfuncties.

Informatie voor burgers

OFFICIËLE SITE
om informatie over de staat te plaatsen
(gemeentelijke) instellingen

Ais portal ITU

De auteurs stellen een model voor om een ​​segment van interdepartementale samenwerking in de regio op te bouwen op basis van het geautomatiseerde informatiesysteem "Portal ITU", dat de uitwisseling van gegevens in realtime mogelijk maakt.

'> Opgenomen in RISC ®: ja

'> Citaten in RISC ®: 0

'> Inbegrepen in de RISC ® -kern: nee

'> Citaten uit de RSCI ® -kern: 0

> Norm citaat van het tijdschrift: 0

'> Impactfactor van het tijdschrift in de RSCI: 0.047

> Norm citaat in de richting: 0

'> Decile in directionele beoordeling: 5

'> Thematische lijn: economie en bedrijfskunde

FMBA RUSLAND

Federaal Medisch Biologisch Agentschap

Selecteer het territoriale kantoor van de FMBA van Rusland

 • Over FMBA RUSLAND

Informatie over staatsinformatiesystemen

Naam van de FGIS-aanvrager

Federaal Medisch Biologisch Agentschap

Geef FGIS een naam

Informatielocatie van het Federaal Medisch-Biologisch Agentschap

Doel, doel, toepassingsgebied, functies van FGIS

Het verschaffen van toegang tot informatie over de activiteiten van het Federaal Medisch Biologisch Agentschap. ; Plaatsing van reglementaire en andere documenten van de FMBA van Rusland; Plaatsing van informatie over bestellingen voor de levering van goederen, de uitvoering van werken, het verlenen van diensten voor de behoeften van de staat; Plaatsing van informatie die de activiteiten van de FMBA van Rusland weerspiegelt

Informatie over structurele afdelingen en functionarissen die verantwoordelijk zijn voor het werken met FGIS

Structurele eenheid die verantwoordelijk is voor het werk van FGIS

Afdeling Informatietechnologie en Informatiebronnen

Hoofd van de structurele eenheid

Samovarov Dmitry Vladimirovich

Verantwoordelijk voor het werk van de structurele eenheid

Assistent van het hoofd van de FMBA van Rusland Dmitry Vladimirovich Samovarov

Bevoegdheden van federale autoriteiten geïmplementeerd met behulp van FGIS

Federaal Medisch en Biologisch Agentschap Verstrekking van informatie over de activiteiten van een staat of lokale overheidsinstantie op internet

Informatie over de werking van FGIS en (of) de afzonderlijke delen ervan op het grondgebied van de samenstellende entiteiten van de Russische Federatie

Details van de beslissing om FGIS te creëren

Beslissing nr. 458 van 2010-08-19, aangenomen door de instantie van het Federaal Medisch-Biologisch Agentschap

Details van de juridische handeling van het federale uitvoeringsorgaan betreffende de procedure en de termijnen voor de ingebruikname van het FGIS

Over de ingebruikname van de officiële website van het Federaal Medisch en Biologisch Agentschap van Rusland nr. 331 van 2011-08-09, goedgekeurd door de instantie Federaal Medisch-Biologisch Agentschap

De datum van ingebruikname van FGIS;

Informatie over bronnen voor staatsinformatie en (of) databases als onderdeel van FGIS

Site over documentair fonds FMBA Rusland. Inbegrepen in de bron: Database Site FMBA Rusland

De frequentie van het bijwerken van informatie en de periode van opslag van informatie in FGIS

De frequentie van het bijwerken van informatie

Informatie retentieperiode

Informatie over informatietechnologieën en technische middelen (waaronder cryptografie) die worden gebruikt in FGIS

Server besturingssysteem

UNIX (FreeBSD 6.x)

Client besturingssystemen

UNIX (FreeBSD 6.x); MS Windows

Databasebeheersysteem

Network Resource Management Software

Apache Web Server2.2

Toepassingskantoor, gespecialiseerde software

Gratis software

- Gegevensformaten voor gestructureerde webpresentaties

Elektronische opslagformaten

BMP; HTML; RAR; ZIP; AVI; DOC; DOCX; RTF; PDF; GIF; JPEG; HD foto; MPG

Aantal stoelen aangesloten op het systeem

Totaal aantal digitale handtekeningencertificaten

Type cryptografische informatie in het systeem

Informatie over de mogelijkheid om informatie- en telecommunicatienetwerken te gebruiken in het kader van het functioneren van FGIS, het e-mailadres van de exploitant van FGIS;

Informatie over de mogelijkheid om informatie- en telecommunicatienetwerken te gebruiken in het kader van het functioneren van FGIS

Informatie over het verbinden van het systeem met andere netwerken behalve internet

E-mail adres operator FGIS

Informatie over de financieringsbronnen voor de oprichting, de werking en de modernisering van FGIS

Het creatiebedrag is 2850 duizend roebel. periode 2009, uitgaven van CSR 1007500; Werking 2500 duizend. periode 2010, uitgave van CSR 0010400; Modernisering bedrag 3000tys.s.rub. periode 2011, uitgaven van het Centrum voor Strategisch Onderzoek 1007500; Moderniseringsbedrag van 5000 duizend roebel. in de periode van 2012 bedragen de uitgaven van het Centrum voor Sociale Ontwikkeling 4.700.000; Modernisering bedraagt ​​4500 duizend roebel. de periode van 2013, de kostenpost van CSR 4709900; Moderniseringsbedrag van 1510,5 duizend roebel. periode 2014, onkostenpost CSR 0909B01

Informatie over de aanwezigheid (afwezigheid) in het FGIS van informatie die volgens de wetgeving van de Russische Federatie is geclassificeerd als informatie met beperkte toegang

Samenstelling van informatie die rechtstreeks van invloed is op de rechten en vrijheden van een persoon en burger, en de procedure voor toegang tot dergelijke informatie

Samenstelling van informatie die rechtstreeks verband houdt met de rechten en plichten van organisaties en de procedure voor toegang tot dergelijke informatie

Nummer en datum van invoer van informatie door de registerbeheerder bij de registratie

Nummer en datum van afgifte van het elektronische paspoort

Datumwijzigingen aangebracht in informatie over FGIS

Datum van beëindiging door de aanvrager van de werking van FGIS

Details van de beslissing van de exploitant FGIS om de werking van FGIS te beëindigen

Naam van de FGIS-aanvrager

Federaal Medisch Biologisch Agentschap

Andere exploitanten van FGIS

- Federale staatsbegrotingsinstitutie van gezondheid "Het Centrum voor Therapeutische Fysische Cultuur en Sportgeneeskunde van het Federaal Medisch-Biologisch Agentschap";

Geef FGIS een naam

Medische informatie en analytisch systeem voor het "Functioneren en onderhouden van een elektronisch register van de gezondheidsstatus van atleten van nationale teams van de Russische Federatie"

Doel, doel, toepassingsgebied, functies van FGIS

Het bijhouden van een elektronisch register van kandidaten voor sportteams van de Russische Federatie en hun gezondheidsstatus in de sport, het automatiseren van de activiteiten van eenheden van het Federaal Medisch en Biologisch Agentschap van Rusland en ondergeschikte instellingen die taken uitvoeren in de medisch-biologische en medische en sanitaire voorzieningen van sportteams van de Russische Federatie, integratie van het Federaal Medisch en Biologisch Agentschap van Rusland preventieve instellingen van het Federaal Medisch en Biologisch Agentschap van Rusland en het Analytisch Centrum van het Ministerie van Sport en Toerisme van Rusland. Een kwalitatief nieuw niveau van informatisering van het Federaal Medisch en Biologisch Agentschap van Rusland realiseren, een informatietechnologie-infrastructuur creëren voor biomedische en gezondheidszorg voor sporters van nationale teams van de Russische Federatie in overeenstemming met wetgevende en wettelijke maatregelen. Doelstellingen: verbetering van de kwaliteit van de gezondheid en biomedische zorg voor sport; verhoging van de efficiëntie en redelijkheid van de besluitvorming over de toelating van sporters tot sportevenementen; het handhaven van een hoge fysieke prestatie van atleten van nationale teams van de Russische Federatie, waarbij de hoogste sportresultaten worden behaald; verbetering van de kwaliteit van preventie en diagnose van kandidaten voor de nationale sportteams van de Russische Federatie, rekening houdend met de specifieke kenmerken van sport en de individuele kenmerken van het trainingsproces voor atleten; verbetering van de kwaliteit van de behandeling (met inbegrip van het voorschrijven van farmacologische en nutraceutische preparaten) en de rehabilitatie van sporters na ziekten en verwondingen. Monitoring en vorming van een database van de gezondheidsstatus van atleten van Russische nationale teams in de sport; Vorming van analytische gegevens en indicatoren voor het nemen van beslissingen over de hoeveelheid verstrekte medische diensten; Voorbereiding van periodieke en jaarlijkse statistische rapporten; Boekhouding, analyse en beheer van medisch personeel en verplegend personeel, toegewezen aan de sportteams van Rusland; Vorming van een enkele informatieruimte; Onderhoud van de werking en ontwikkeling van de functionaliteit van de applicatiesoftware voor de behoeften van de FMBA van Rusland, het Ministerie van Sport van Rusland; De introductie van moderne informatietechnologie

Informatie over structurele afdelingen en functionarissen die verantwoordelijk zijn voor het werken met FGIS

Structurele eenheid die verantwoordelijk is voor het werk van FGIS

Over complexe verificatie

20.07. - Op 22 juli 2016 werd, om de kwaliteit van de activiteiten van het bureau te controleren, een uitgebreide inspectie van bureau nr. 22 gehouden, gevestigd in Belorechensk

De inspectiecommissie omvatte: de voorzitter - het hoofd van het deskundige personeel nr. 3 van het hoofdbureau, de arts voor medische en sociale expertise van de hoogste categorie, Ph.D. N.V. Maroesjtsjenko, leden: leden van deskundig personeel nr. 3, de afdeling van het organiseren van werk met documenten, revalidatie en deskundig onderzoek en overleg, informatietechnologie, over algemene kwesties van de instelling en een specialist op het gebied van arbeidsbescherming.

Specialisten van het hoofdbureau controleerden het werk van het bureau op de volgende gebieden:

- de kwaliteit van het verlenen van overheidsdiensten voor medische en sociale expertise;

- werken in een enkel geautomatiseerd verticaal geïntegreerd informatie- en analysesysteem voor het uitvoeren van medische en sociale expertise en in de AIS "ITU Portal";

- Key Office prestatie-indicatoren;

- kantoorwerk en werken met burgers;

- werken aan arbeidsbescherming, brandveiligheid, elektrische veiligheid, burgerbescherming;

De activiteiten van Bureau nr. 22 zijn naar tevredenheid beoordeeld.

Hoe aanmelden voor ITU via het portaal van openbare diensten?

- In de kliniek kreeg ik een verwijzing voor medische en sociale expertise om de handicap te bepalen. Ik hoorde over de mogelijkheid om medische en sociale expertise aan te vragen via het portaal van openbare diensten. Hoe kan ik dit doen?

Vladimir Alekseevich, Tyumensky-district

- Om de medische en sociale expertise van de staat te ontvangen, moet u zich registreren op het portaal voor openbare diensten (www.gosuslugi.ru) en een "persoonlijk account" aanmaken waarmee een aanvraag elektronisch naar een ITU-instelling kan worden verzonden.

Om u te registreren op het portaal "State Services" moet u een formulier invullen. U moet paspoortgegevens, geldige SNILS-nummers (verzekeringsnummer van een individuele persoonlijke account), TIN (identificatienummer van de belastingbetaler uitgegeven door de Federale belastingdienst van de Russische Federatie), mobiele telefoon of e-mailgegevens verstrekken.

Om een ​​"persoonlijk account" aan te maken, moet u uw identiteit bevestigen met een persoonlijke code die u op elk gewenst moment en zonder wachttijden kunt verkrijgen in het dichtstbijzijnde multifunctionele centrum van openbare en gemeentelijke diensten ("Mijn documenten"), waarbij u uw paspoort en SNILS aan de beheerder presenteert. De persoonlijke code kan ook per aangetekende post worden ontvangen op het postadres dat u hebt opgegeven. Na het invoeren van de activeringscode van het portaalaccount van de openbare diensten, krijgt u toegang tot het "persoonlijke account", en krijgt u de mogelijkheid om elektronisch medische en sociale expertise aan te vragen door een speciaal interactief formulier in te vullen.

U kunt een aanvraag voor medische en sociale expertise indienen uiterlijk een maand na de datum van afgifte van een verwijzing naar ITU in de kliniek.

In het elektronische aanvraagformulier moet u persoonlijke gegevens invoeren, het doel van de medische en sociale expertise selecteren (in uw geval - de definitie van handicap), correct de naam en het adres invullen van de medische organisatie die de verwijzing naar de ITU heeft uitgegeven, de datum van uitgifte.

De voltooide elektronische applicatie krijgt automatisch een elektronisch registratienummer toegewezen en verschijnt in het instituut voor medische en sociale expertise. De specialist in medische en sociale expertise controleert zorgvuldig de juistheid van de uitvoering, specificeert in de medische organisatie informatie over de uitgifte van een verwijzing naar ITU. Na bevestiging van de juistheid van de ingevoerde gegevens, wordt de toepassing geregistreerd in het statusinformatiesysteem van de ITU-service.

Binnen drie dagen ontvangt u een uitnodiging voor een medisch-sociaal onderzoek met een indicatie van de vastgestelde datum, tijd, kantoornummer en een lijst met aanvullende documenten die u aan het bureau moet voorleggen.


- De medische commissie van de polikliniek werd de doorverwijzing naar de ITU geweigerd, een certificaat werd afgegeven. Kan ik ITU aanvragen via het portaal voor openbare diensten?
Tatjana Olegovna, Tyumen


- Ja, dat kan. In de regels "Naam en type organisatie die de verwijzing hebben uitgegeven" en "Datum van uitgifte van de verwijzing" wordt de informatie van het afgegeven certificaat vermeld. Voer in de regel "Aanvullende informatie van de aanvrager" informatie in over het afgeven van een certificaat (VC-oordeel) over weigering om naar ITU te sturen.

Gedetailleerde informatie over de procedure voor het aanbieden van openbare diensten is beschikbaar op de officiële website van het Federale Staatsinstituut "Hoofdbureau voor medische en sociale expertise in de regio Tyumen" van het Ministerie van Arbeid van Rusland.