SWIFT in Alfa-Bank

Metastasen

Vanaf het moment dat Alfa-Bank de internationale markt betrad en zich inschreef in het SWIFT-systeem, kreeg het een unieke identificatiecode toegewezen, waardoor de klanten van de bank geldovermakingen konden maken tussen financiële organisaties in verschillende landen.

Om de rekeninghouder in staat te stellen de gewenste handeling uit te voeren om geld over te dragen naar een andere persoon in het buitenland, moet hij de corresponderende SWIFT-code kennen.

SWIFT-systeem - wat is het?

SWIFT (anders SWIFT) is een betalingssysteem op internationaal niveau, waarbij elke deelnemer een unieke code ontvangt die het onder andere gebruikers identificeert.

Binnenlandse geldovermakingen gaan gepaard met de noodzaak om het aantal BIC's te bepalen. Om een ​​dergelijke operatie tussen verschillende landen uit te voeren, wordt de bijbehorende SWIFT-code toegepast.

Een transactie van de Russische Federatie naar een bank in een ander land is onmogelijk zonder een SWIFT-code. Dit systeem maakt het niet alleen mogelijk om internationale overschrijvingen te doen, maar ook om de snelheid van het ontvangen van geld te verhogen. Banken, verzekeraars, beurzen, pensioenfondsen en andere organisaties kunnen SWIFT-deelnemers worden.

SWIFT heeft ook een andere naam - SWIFT-BIC. Alfa-Bank is lid van het internationale interbancaire systeem en heeft een unieke code toegewezen gekregen voor de uitvoering van relevante transacties.

De procedure voor het toewijzen van een SWIFT-code

Als een bankorganisatie internationale geldtransfers wil doen, moet deze zich registreren bij het SWIFT-systeem. Daartoe vraagt ​​een bepaalde bank het lidmaatschap van een aantal van haar leden aan. Na een grondige bestudering van de documentatie krijgt het bedrijf van de aanvrager een identificatiecode toegewezen.

Decodering van de SWIFT-code van Alfa-Bank

Deze code is een soort sleutel voor het overboeken van geld. Deelnemers aan dit systeem zijn meer dan 9 duizend banken. Ongeveer 2,5 miljard betalingstransacties verlopen jaarlijks via SWIFT.

U kunt de unieke SWIFT-code van Alfa-Bank JSC vinden in de sectie "Onze gegevens" op de officiële website van het bedrijf. Formeel kan het bestaan ​​uit cijfers, letters of een combinatie van beide.

Alfa-Bank heeft de codering - ALFARUMM, waarin:

 • "ALFA" is de naam van de financiële organisatie, de unieke letteraanduiding;
 • "RU" is de lettercodering van het land waarin de bank zich bevindt, in het Engels volgens de ISO 3166-norm;
 • "MM" is een code die de locatie van het kantoor van het bedrijf aangeeft.

Als het hoofdkantoor van de bank is geregistreerd in het internationale systeem, is deze codering beperkt tot de bovenstaande waarden. Indien nodig kan de code van een bepaalde tak van een financiële instelling daaraan worden toegevoegd. In de regel is dit niet vereist als Alfa-Bank partij is bij een transactie.

Een uitstekend aanbod van Alfa Bank op consumentenleningen, een online aanvraag voor een lening doen en wachten op goedkeuring van een bankspecialist.

Ontvangst en toepassing van SWIFT-code voor overdracht aan Alfa-Bank

Bij het overmaken van financiën naar een buitenlandse bankrekening, moet u eerst de bankgegevens van de ontvanger van fondsen weten, zijn volledige naam (voor een persoon) of de naam (voor ondernemingen, bedrijven).

Het is van belang voor de transactiemaatschappij die de transactie opstelt om deze informatie, de naam van de financiële instelling waaraan het geld wordt overgemaakt, de SWIFT-code en het doel van de betaling te verstrekken.

Er zijn verschillende manieren om de SWIFT-code van Alfa-Bank te vinden waarin u geïnteresseerd bent:

 • het oproepen van het callcenter en het specificeren van de nodige informatie van de medewerker;
 • een bezoek aan de officiële website van de Russian National Association of SWIFT - https://www.rosswift.ru/200/20011/;
 • door contact op te nemen met het dichtstbijzijnde filiaal van Alfa-Bank;
 • door de website van het bedrijf te bezoeken in de sectie "Onze gegevens" of "Gegevens van de ontvanger, de klant van de bank".

Indien nodig kan de transactie worden geannuleerd op verzoek van de afzender. Het is de moeite waard eraan te denken dat in de meeste gevallen de commissie die voor de operatie in rekening wordt gebracht niet-restitueerbaar is.

Voordat u een overboeking verzendt, is het raadzaam om bij de specialist de limieten te controleren die zijn ingesteld door de transacties. Sommige financiële instellingen beperken het bedrag dat een klant per dag kan ontvangen.

SWIFT bij Alfa Bank

Elk bedrijf dat de internationale markt betreedt, zal onvermijdelijk geconfronteerd worden met een dergelijk concept als SWIFT. Aangezien elk land een individueel, speciaal systeem voor bankregulering heeft, vereist een snelle en probleemloze overdracht van geld van het ene land naar het andere een soort sleutel - de codenaam van de bank die in het internationale systeem wordt gebruikt, zoals de SWIFT-code van de Alfa-Bank.

Wat is een SWIFT-systeem

SWIFT-betalingssysteem is een soort tussenpersoon tussen banken, die op grote schaal wordt gebruikt door alle krediet- en financiële organisaties. In dit systeem heeft elke deelnemer zijn eigen individuele nummer - zo kan SWIFT Alfa-Bank bijvoorbeeld geld overmaken in elke valuta van het ene punt van het continent naar het andere.
Alle deelnemers die op het systeem zijn aangesloten, hebben de bovengenoemde SWIFT-code. Bovendien is de toewijzing van een dergelijke code noodzakelijk voor een bank die op internationale markten actief is.

Vrijwel alle banken hebben rekeningen "ontvangers" bij buitenlandse banken. Als een financiële instelling van plan is bankactiviteiten in verschillende valuta's uit te voeren, worden er accounts geopend. Dergelijke rekeningen worden Alfa-Bank SWIFT IBAN genoemd. Vaak is ook informatie van IBAN (International Bank Account Number) of een internationale correspondentaccount vereist van de afzenders van geld in het buitenland.

Dat is de reden waarom het voor de klant mogelijk werd om geld over te maken in verschillende soorten valuta - met behulp van buitenlandse rekeningen van de verzendende bank.

Hoe wordt de SWIFT-code toegewezen aan Alfa-Bank

In de internationale bankwereld is er een dergelijk systeem genaamd SWIFT (in het Russisch - SWIFT, wat staat voor Community of Worldwide Interbank Financial Telecommunications). Als de bank internationale geldovermakingen wil doen (bijvoorbeeld van Alfa-Bank SWIFT overboeking naar de Bank of England), dan moet het lidmaatschap van SWIFT aangevraagd worden.

Na het bekijken van de documenten ontvangen van een financiële instelling, wordt de Alfa-Bank SWIFT-code eraan toegewezen. Zo wordt de bank een volwaardige deelnemer aan dit systeem en wordt alle nodige informatie daarover - de regio van aanwezigheid, adressen, telefoonnummers, BIC, rekeningen en andere informatie - bekend bij alle deelnemende banken. Inclusief openbaar beschikbare informatie is SWIFT Alfa-Bank in Moskou.

SWIFT-overschrijving via Alfa-Bank

Om geld over te boeken naar een buitenlandse bankrekening, is het noodzakelijk om de volgende acties te ondernemen:

 • Verkrijg de bankgegevens van de organisatie of privépersoon aan wie de betaling is verzonden;
 • Leer de SWIFT-code bij het verlaten van Alfa-Bank;
 • Verduidelijken of het noodzakelijk is om een ​​afzonderlijke bankverklaringscode aan te geven waarin de rekening van de begunstigde wordt geopend - de organisatie of een individu In dit geval kunnen deze gegevens ook vereist zijn - met hen kan het vertrekproces verschillende keren worden versneld;
 • Om de SWIFT bic-operator op de hoogte te stellen bij het verzenden van Alfa-Bank - deze gegevens zijn ook verplicht voor de instructies, omdat zonder hen het geld nergens heen kan en mogelijk halverwege op een correspondentieaccount van de bank hangt;
 • Verduidelijk het doel van de betaling en geef uw naam op - alles in het Engels. Het is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de transactiebeheerder alles correct heeft uitgevoerd en de ontvangstbewijzen en papieren te controleren die aan hen zijn verstrekt ter bevestiging van de betaling. Als de SWIFT / bic-code onjuist is ingevoerd in de Alfa Bank, gaat het geld ook nergens heen.
Limieten voor overschrijving in vreemde valuta

Beperkingen op SWIFT-overdracht

Wanneer u het internationale SWIFT-systeem gebruikt, moet u zeker bij de specialisten van de bank navragen of er enige beperking is voor de overdracht van geld naar het buitenland. Een aantal landen heeft een veto van meer dan, bijvoorbeeld, $ 10.000, of legt dagelijks / maandelijkse beperkingen op aan het aantal overdrachten van één persoon.

Als het bedrag van de overdracht veel hoger is dan de limiet die is ingevoerd door het ontvangende land, en de tijd is zeer beperkt, kunt u in deze situatie de hulp van uw familie of vrienden gebruiken en namens hen de overdracht uitvoeren. Tegelijkertijd zijn de tarieven in alle filialen van Alfa-Bank SWIFT identiek, dus het is de moeite waard om te kiezen wat handiger is - de prijs voor het verzenden van diensten zal absoluut hetzelfde zijn.

In vreemde valuta

Overboekingsprocedure

Om een ​​overschrijving van uw rekening in Alfa-Bank naar de rekening van een andere persoon in vreemde valuta te maken, moet u de volgende velden invullen:

 • "Client" - dit veld toont uw achternaam, voornaam en familienaam in Latijnse letters, bijvoorbeeld: "Ivanov Ivan Ivanovich"
 • "Klantadres" - voer uw registratieadres in Latijnse letters in dit veld in.
 • "Ontvanger" - voer in Latijnse letters de naam of naam van de ontvangende organisatie in
 • "Adres ontvanger" - vermeld het adres van de registratie van de ontvanger van de overdracht in Latijnse letters
 • "SWIFT - bankcode van begunstigde" - voer de unieke identificatiecode in van de deelnemer aan financiële afwikkelingen. Het kan uit letters bestaan ​​of een combinatie van letters en cijfers zijn, bijvoorbeeld: "ALFARUMM"
 • "Naam van de bank van de begunstigde" - voer de naam van de bank van de begunstigde in Latijnse letters in
 • "Adres van de bank van de begunstigde" - voer het adres van de bank van de begunstigde in Latijnse letters in
 • "Begunstigde accountnummer of IBAN" - voer in dit veld het 20-cijferige rekeningnummer van de begunstigde van de overschrijvings- of IBAN-waarde in - International Bank Account Number (International Bank Account Number)
 • "Betalingsdoel" - geef het doel van de betaling aan. Voor betalingen aan natuurlijke personen (ingezetenen en niet-ingezetenen) en voor betalingen ten gunste van rechtspersonen (niet-ingezetenen) is de optie om een ​​betaling uit de telefoongids te selecteren geïmplementeerd (het doel van betalingen moet in het Engels worden ingevuld)
 • "Te debiteren rekening" - kies een van uw valutarekeningen
 • "Overboekingsbedrag" - voer het overboekingsbedrag in de valuta van het account in

De status van de verzonden overdracht wordt weergegeven in de vertaalgeschiedenis. Mogelijke statuswaarden:

 • "Verzonden" - betaling wordt overgebracht naar de valutabesturing
 • "Bij verwerking" - de betaling is bezig met verwerken
 • "Klaar" - betaling is voltooid
 • "Mislukt" - betaling mislukt

Het bedrag van de commissie van Alfa-Bank voor overschrijvingen in vreemde valuta is afhankelijk van uw pakket diensten. De Alfa-Bank-tarieven zijn te vinden in het gedeelte "Documenten en tarieven" op de website van de Bank.

De procedure voor het indienen van onderbouwingsdocumenten bij de bank door inwoners van de Russische Federatie

Rechtvaardigingsdocumenten zijn kopieën van documenten die de basis vormen voor het uitvoeren van een valutatransactie (contract, factuur, rekening, kennisgeving aan de belastingdienst over het openen van een rekening in het buitenland, documenten ter bevestiging van de relatie, enz.) Die een ingezetene bij de bank moet indienen bij het uitvoeren van transacties in vreemde valuta.

Documenten die verband houden met het verrichten van valutatransacties die ingezeten klanten bij de Bank indienen, kunnen door een inwoner worden ingediend bij een bevoegde bank in de originele of in de vorm van een naar behoren gewaarmerkt afschrift.

Als slechts een deel van het document relevant is voor het uitvoeren van een valutatransactie, kan een juist gecertificeerd uittreksel hiervan worden ingediend.

Documenten die geheel of gedeeltelijk in een vreemde taal worden uitgevoerd, worden bij de Bank ingediend met een naar behoren gewaarmerkte vertaling in het Russisch. De vertaling kan door de klant onafhankelijk of met de hulp van een externe vertaler worden uitgevoerd.

Documenten die verband houden met het verrichten van valutatransacties moeten geldig zijn op de dag van indiening bij de bank / dag van de valutatransactie.

Geen ondersteunende documenten vereist in de volgende gevallen:

 • Als deze documenten eerder aan de Bank zijn voorgelegd (voordat de in de ingediende documenten gespecificeerde informatie is gewijzigd), moet in dit geval worden gecontroleerd of het veld 'Rechtvaardigingsdocumenten die eerder bij de bank zijn ingediend (met eerdere betalingen)' is gecontroleerd
 • Bij het overboeken van vreemde valuta van een rekening met JSC "Alfa-Bank" naar uw rekening geopend bij een andere bevoegde bank in de Russische Federatie
 • Bij het overboeken van vreemde valuta van een rekening bij Alfa-Bank JSC naar een niet-ingezetene, indien het bedrag van de betaling niet hoger is dan het equivalent van 600.000 roebel (tegen het tarief van de Bank of Russia op de datum van opname van de gelden) en in het veld "Overboekingsbestemming", is de economische essentie duidelijk aangegeven operaties, bijvoorbeeld:
  • Voor vliegtickets - «Voor tickets»
  • Voor deelname aan de conferentie - "Voor deelname aan een conferentie"
  • Voor hotelaccommodatie - "Voor hotelaccommodatie"
  • Behandelingskosten - "Behandeling betaling"
  • Betaling van snelboete - "Fijne betaling voor snel rijden"
  • Betaling onder contract nr. 123 voor werkzaamheden op de FOREX-markt volgens de voorwaarden van Margin Trading - "Betalingen onder contract nr. 123 voor FOREX onder voorwaarden Margin Trading

  Waarschuwing! Als het veld 'doel van de overboeking' niet het volledige doel van de betaling aangeeft, evenals er is geen naam van de goederen, het werk, de diensten, evenals het aantal en de datum van de overeenkomst (en), goederen en andere documenten, waarvoor de betaling wordt verricht en daarom kan de Bank de essentie van de transactie niet duidelijk definiëren (bijvoorbeeld: "betaling onder overeenkomst nr. 1 van 04/04/2013" - "Betaling onder factuurnr. 1 dd 04.04.2013" - de naam van de goederen, het werk, de service afwezig), wordt uw overdracht niet geaccepteerd voor uitvoering totdat alle documenten en informatie die nodig zijn voor een duidelijke definitie van de aard van de transactie, bij de bank moeten worden ingediend.

  Indiening van vereiste bewijsstukken bij het verrichten van valutatransacties tussen een ingezeten en een niet-ingezetene, bestaande in het verrichten van verrekeningen en overschrijvingen via de rekeningen van de inwoner van Alfa-Bank JSC met betrekking tot effectenaankoop- en verkooptransacties (aandelen, obligaties, opties, cheques, wissels, certificaten, financiële instrumenten, besparingen certificaten), aandelen, aandelen, bijdragen aan het onroerend goed, bijdragen aan het toegestane kapitaal (documenten, de basis zijn voor een valutatransactie, verstrekt aan de bank, ongeacht het bedrag van de overdracht).

 • Bij het overboeken van vreemde valuta van een rekening bij Alfa-Bank JSC in het voordeel van andere individuen-ingezetenen van de Russische Federatie naar rekeningen geopend in banken buiten het grondgebied van de Russische Federatie, in een hoeveelheid die niet hoger is dan het equivalent van 5 duizend US dollar (berekend tegen het tarief van Bank of Russia op de datum van debitering) op één werkdag.

  Let op: de werkdag valt samen met de kalenderwerkdag. Als betalingen in het weekend (zaterdag / zondag) en / of op feestdagen worden verzonden, is het indienen van rechtvaardigingsdocumenten niet vereist voor overdrachten ten gunste van de bovengenoemde personen voor een bedrag dat in totaal het equivalent van 5000 dollar niet overschrijdt voor het weekend / de vakantie en daarna. dag.

  Zonder beperkingen (maar met het verstrekken van ondersteunende documenten ongeacht de hoeveelheid overdracht) overmakingen van vreemde valuta van de rekeningen van natuurlijke personen - ingezetenen geopend in erkende banken naar de rekeningen van andere personen - ingezetenen die hun echtgenoten of naaste familieleden zijn (bloedverwanten in opgaande of neergaande lijn (ouders en kinderen, grootvader, grootmoeder en kleinkinderen)), volledig en onvolledig (met gemeenschappelijke vader of moeder) broers en zussen, adoptieouders en geadopteerde kinderen).

  Om de relatie tussen echtgenoten, kinderen en hun ouders te bevestigen, is het meestal voldoende om één document (huwelijksakte, geboorteakte, paspoortinvoer) en meer verre familieleden (bijvoorbeeld grootmoeders, grootouders en hun kleinkinderen) verschillende documenten te laten voorleggen waarin hun verwantschap met kinderen en kinderen - met kleinkinderen.

  Wij informeren u dat, op basis van artikel 23 van de federale wet van 10 december 2003 nr. 173-FZ, de Bank, als een agent voor valutacontrole, zich het recht voorbehoudt om informatie en / of documenten te vragen en te ontvangen van ingezetenen die de basis vormen voor het uitvoeren van een valutatransactie ( voor elke overdracht van een ingezeten persoon, ongeacht het bedrag van de overdracht en de economische aard van de operatie).

  Houd er rekening mee dat de bank de betaling weigert in geval van het niet indienen van ondersteunende documenten of het indienen van ongeldige documenten.

  Alle beperkingen op overdrachten in vreemde valuta, als gevolg van de huidige wetgeving, staan ​​in de tabel:

  SWIFT in Alfa-Bank

  Bankoverschrijvingen zijn tegenwoordig niet moeilijk: we sturen routinematig betalingen naar leveranciers voor goederen en diensten, gemeentelijke diensten voor huisvesting en openbare nutsbedrijven, luchtvaartmaatschappijen voor tickets, enz. U kunt geld overmaken naar kaarten of rekeningen aan particulieren en rechtspersonen - alles gebeurt eenvoudig, het volstaat om de details van de ontvanger en BIC te specificeren de bank. Wat betreft het verzenden van geld naar banken in andere landen, kan een dergelijke procedure zeer snel worden uitgevoerd via het SWIFT-systeem.

  Wat is Swift (SWIFT)

  SWIFT is een systeem van internationale interbancaire betalingen. Eenvoudig gezegd, kunt u geld overzetten van de ene naar de andere account tussen banken over de hele wereld. De enige voorwaarde is dat beide banken lid van het systeem moeten zijn. Uiteraard is Alfa-Bank lid van SWIFT.

  Dit systeem bestaat al sinds 1973, aanvankelijk waren de makers banken uit 15 landen. De doelstellingen van het systeem zijn de standaardisatie van operaties en de versnelling van geldovermakingen tussen deelnemers.

  Een financiële of commerciële structuur kan lid worden van SWIFT door een verzoek te richten aan het hoofdkantoor van het bedrijf in Brussel. Leden van de vrijwilligersgemeenschap zijn actieve spelers op de financiële dienstenmarkt: banken, financiële instellingen, pensioenfondsen, beursvennootschappen, beurzen, verzekeraars. Elke deelnemer krijgt een unieke code toegewezen die wordt gebruikt voor transacties. De code bestaat uit letters en bevat in sommige gevallen een combinatie van cijfers en letters en bevat maximaal 11 tekens.

  De efficiëntie van interbancaire overschrijvingen met SWIFT-codes wordt bereikt door moderne informatietechnologieën en standaardisatie van bedrijfsprocessen. In de regel is de tijd voor elke bewerking niet langer dan 20 minuten.

  Alfa Bank Swift-code

  Tegenwoordig zijn meer dan 10 duizend organisaties uit verschillende landen lid van een internationaal vertalingsnetwerk. Russische structuren nemen ook deel aan het systeem: Alfa-Bank ontving zijn identificatiecode in 1994.

  SWIFT Alfa-Bank Code: ALFARUMM. Het bevat informatie over de naam van de instelling (ALFA), staat (RU) en stad (MM). De afkorting MM voor gebruikers van het systeem betekent Moskou.

  SWIFT-codes zijn publiek beschikbare informatie, elke bank rapporteert ze aan haar klanten op de officiële website of in contracten. Alfa-Bank verstrekt hier bijvoorbeeld informatie over partnercodes op een van de pagina's van de site.

  Wie kan overstappen naar Swift

  Het systeem kan door zowel rechtspersonen als particulieren worden gebruikt. Overboekingen kunnen zowel in Rusland als in het buitenland worden uitgevoerd. Voor overdrachten naar EU-landen is het echter belangrijk om ervoor te zorgen dat het accountnummer van de ontvanger in IBAN-formaat is. Het is een feit dat banken in de Europese Unie sinds 2007 betalingen niet accepteren als het rekeningnummer niet overeenkomt met het IBAN.

  De afzender van fondsen van Alfa-Bank kan een Russisch bedrijf zijn of een Russische staatsburger die de meerderjarigheid heeft bereikt. Geld kan naar uw rekeningen worden verzonden in buitenlandse banken of andere ontvangers. Mogelijke beperkingen van het bedrag: voor individuen is de maximale limiet van één bewerking 5 duizend dollar. Verenigde Staten. Als het bedrag de limiet overschrijdt, zijn de fiscale autoriteiten geïnteresseerd in de afzender en moeten ze de wettigheid van het inkomen aantonen.

  Er zijn geen andere beperkingen: zonder papieren bureaucratie, kunt u het bedrag van de SWIFT-code van Alfa-Bank naar een familielid in het buitenland sturen, collegegeld betalen of in een kliniek blijven.

  Hoe overschrijvingen via Swift in Alfa-Bank kunnen doen

  Alfa-Bank voert transacties uit via SWIFT voor klanten die open bankrekeningen hebben. In dit geval kunt u uw persoonlijke account gebruiken en online overschrijven. Om dit te doen, moet u informatie hebben over de details van de ontvanger en de SWIFT-code van zijn bank.

  De standaardprocedure in de tak van Alfa-Bank is als volgt:

  • Presenteer de vorm van de operatie aan de specialist waar aan te geven:
  • de naam en het adres van de afzender;
  • Volledige naam van de burger of naam van de organisatie van de ontvanger;
  • adres van registratie van de begunstigde;
  • naam van de bank, het adres en de SWIFT-code;
  • rekeningnummer en doel van betaling;
  • rekeningafschrift en overboekingsbedrag.
  • Ontvang een bon voor de perfecte overdracht en controleer de gegevens.

  De commissie voor overdracht van SWIFT in Alfa-Bank hangt af van het gekozen servicepakket, u wordt er onmiddellijk voor de overdracht van op de hoogte gebracht. Er zijn echter enkele subtiele punten die moeten worden vermeld. Een overschrijving door het SWIFT-systeem kan via verschillende banken verlopen en volgens de regels van het systeem kunnen ze hun commissie aftrekken van het bedrag van de overdracht. Als gevolg hiervan ontvangt de ontvanger mogelijk minder dan het verzonden bedrag. Als u een overschrijving doet met de betaling van de commissie op kosten van de ontvanger, dan is het niet zo eng. Als u echter het exacte bedrag wilt verzenden, kan dit een probleem zijn. Bij overboeking in Amerikaanse dollars kunt u de service "Betalingen in Amerikaanse dollars met gegarandeerde levering in volledig bedrag" bestellen. De kosten voor deze service bedragen ongeveer 14 euro, en in dit geval garandeert Alfa-Bank de levering van het exacte bedrag. Wanneer echter bedragen worden overgeboekt in een andere valuta dan de Amerikaanse dollar, garandeert niemand de levering van het volledige bedrag. En er is niets wat u eraan kunt doen, dit is hoe het SWIFT-systeem werkt.

  Het SWIFT-vertaalsysteem heeft in de praktijk zijn doeltreffendheid bewezen en heeft erkenning gekregen van klanten in verschillende landen. Dit is een goed alternatief voor andere betaalsystemen en wordt tegenwoordig actief gebruikt door inwoners van de Russische Federatie, voornamelijk voor het verzenden van geld naar ontvangers in het buitenland. Klanten van Alfa-Bank hebben de mogelijkheid om betalingen via de internetservice of een filiaal van de bank tegen betaalbare tarieven te verzenden.

  Snel - overschrijving naar Alfa-Bank

  Elke grote financiële instelling moet wereldwijd opereren. Alfa-Bank heeft dit al gedaan. Met behulp van Swift kan Alfa-Bank grote sommen geld naar het buitenland overboeken met een minimale betaling van provisies.

  Snel systeemconcept

  Wat is snel? Dit is een internationaal betalingssysteem. Aanvankelijk werd het gebruikt door banken in 15 landen. Maar geleidelijk breidde hun groep uit en nu verenigt Swift banken en organisaties in meer dan 200 landen.

  Swift-systemen zijn in trek bij velen, waaronder:

  • financiële instellingen;
  • verzekeringsstructuren;
  • pensioenfondsen;
  • bedrijven die bemiddelingsdiensten verrichten;
  • organisaties - deelnemers aan de effectenmarkt;
  • voorraad en valuta wisselen.

  De afkorting Swift staat voor Community Interbank Financial World Communications. Banken in deze gemeenschap hebben de mogelijkheid om direct geld over te maken.

  Elke instelling in het systeem heeft zijn eigen code, bestaande uit 11 tekens.
  Alfa-Bank is sinds 1994 een van deze structuren. De code is ALFARUMM, waarbij ALFA de naam van de instelling is, RU de staat is, MM Moskou is. De code is te vinden op de persoonlijke website van de bank en op de algemene bankbasis is de code ook vermeld in de overeenkomst.

  Alfa-Bank biedt snelle geldtransferservices naar alle landen van de wereld in het SWIFT-systeem. Een bankmedewerker verwerkt de overdrachtsgegevens en binnen 20 minuten komt hij aan bij het aangegeven object.

  Regels voor het werken met het SWIFT-systeem

  Om met het Swift interbancair systeem te werken, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

  1. Vul de bankgegevens van de begunstigde bank in in het Engels.
  2. Ken de SWIFT-code en de naam van de correspondentbank.
  3. Bij het overzetten heeft u een transit-account van de ontvanger nodig.
  4. Ken de persoonlijke gegevens van de ontvanger.
  5. Vul het formulier van een vertaling in.
  6. Bel de operator SWIFT bankidentificatiecode.

  Toestemming voor overdracht

  Om geld over te maken naar inwoners van Rusland en het buitenland in Alfa Bank kan Swift:

  • particulieren;
  • personen die zich bezighouden met zakelijke activiteiten;
  • organisaties en ondernemingen.

  De procedure voor het berekenen van provisies

  De commissie wordt betaald door de afzender. Het percentage van de provisie is afhankelijk van het totale bedrag van de overboeking en de valuta ervan. U kunt geld overmaken via een website voor online bankieren of rechtstreeks bij een bankkantoor.

  De provisie bij de bank bedraagt ​​niet meer dan 2% van de overboeking. In monetaire termen - 750-8000 roebel. Dergelijke voorwaarden zijn gunstig voor de overdracht van aanzienlijke bedragen, in elk geval in vergelijking met andere overdrachtssystemen, waar het tarief 2-3 keer hoger is.

  Maar voor kleine sommen is zo'n afstemming absoluut niet rendabel, zoals bij overdracht via het SWIFT-systeem, het minimumbedrag aan provisie wordt vastgesteld. Daarnaast moet je tijd besteden aan het openen van een account.

  Het minimumbedrag aan commissies in Swift is vastgesteld op 50 roebel, maar mag niet meer bedragen dan 2% van het overgemaakte bedrag.

  Er kunnen meer commissies zijn als intermediairs betrokken zijn bij de overdracht met hun eigen tarieven. Bij het overboeken van geld moet dus rekening worden gehouden met de hele keten van emissierechten. Anders ontvangt de ontvanger het bedrag niet volledig.

  Voorwaarden en beperkingen

  Gemiddeld duurt het 1 tot 3 dagen vanaf het moment dat de overdracht naar het moment van ontvangst is verzonden.

  De deadlines voor de uitvoering van hun taken Het SWIFT-systeem en de banken worden strikt nageleefd. Maar ze kunnen vanwege verschillende redenen worden verhoogd:

  • verschillende schema's van de verzendende bank en de begunstigde bank;
  • als de overdracht valt in het weekend en op feestdagen;
  • de aanwezigheid van tussenpersonen.

  Ook kunnen moeilijkheden bij de overdracht naar Swift ontstaan ​​als gevolg van beperkingen die zijn opgelegd in het land waar de correspondentbank zich bevindt.

  Sommige landen staan ​​bijvoorbeeld toe dat een geadresseerde binnen 24 uur een overschrijving ontvangt van niet meer dan 5 (10) duizend dollar.

  Daarom moet voor verzending de afzender van de som geld bekend zijn met dergelijke beperkingen.

  Is Swift een goed of slecht betaalsysteem?

  Zoals al het andere in deze wereld, heeft SWIFT positieve en negatieve kanten.

  Wat kan er aan de kant worden gezet met het teken "-"? Dit is:

  • verplichte kennis van de gegevens van de bank van de begunstigde, wat de overdracht naar de verzendende klant bemoeilijkt;
  • voor de overdracht van een klein bedrag is dit systeem niet winstgevend, omdat het een minimumprovisie vaststelt;
  • Bij sommige overdrachten zijn tussenpersonen betrokken, die ook moeten betalen.

  Laten we nu eens kijken naar wat SWIFT zijn klanten kan bevallen:

  1. De mogelijkheid om grote sommen geld over te maken met een minimum provisie.
  2. Het bedrag van de overdracht is niet beperkt.
  3. U kunt geld in elke valuta overboeken.
  4. Binnen korte tijd wordt geld overgemaakt naar waar ook ter wereld.
  5. Een groot aantal mensen en organisaties uit verschillende landen maakt gebruik van dit vertaalsysteem, wat erg handig is voor partnerbedrijven.

  Klanten van Alfa-Bank hebben het Swift-betalingssysteem gekozen als de meest winstgevende optie voor het overboeken van geld.

  Internationale code van Alfa-Bank

  Elke financiële instelling die besloten heeft om de internationale financiële markt te betreden, is gebonden aan de term SWIFT-code. Elk land in de wereld heeft zijn eigen banksysteem met eigen regels voor de regulering ervan. In een dergelijke situatie worden speciale internationale codes gebruikt om fondsen van de ene staat naar de andere vrij over te maken om financiële instellingen te identificeren. Alfa-Bank's SWIFT verscheen bij de start van zijn internationale activiteiten.

  Wat is een SWIFT-systeem

  Het internationale SWIFT-systeem speelt de rol van intermediair tussen financiële instellingen over de hele wereld. Elk lid van het systeem heeft een identificatiecode. Als banken bij het maken van interbancaire overschrijvingen binnen Rusland elkaar identificeren aan de hand van het BIC-nummer, dan wordt in de internationale arena daarvoor de SWIFT-code gebruikt, zonder welke transacties buiten een staat onmogelijk zijn.

  Een dergelijk systeem kan de snelheid van internationale transacties aanzienlijk versnellen en hun kosten verlagen. Informatie over het verzenden van een overschrijving naar de ontvangende bank bereikt binnen 20 minuten. SWIFT-deelnemers zijn niet alleen bankstructuren, maar ook makelaars, handelscentra, beleggingsfondsen, effectenbeurzen, verzekeringsorganisaties, pensioenfondsen en centrale bewaarinstellingen.

  Alfa-Bank's SWIFT-code

  Volgens officiële informatie zijn leden van SWIFT, dat werd opgericht in de jaren 70 van de vorige eeuw, meer dan 10 duizend organisaties uit 212 landen. Dagelijks volume - meer dan 12 miljoen bewerkingen. Ongeveer 80% van de internationale interbancaire transacties vindt plaats via deze organisatie.

  Internationale code toewijzen

  Alfa-Bank diende in 1994 een aanvraag in voor lidmaatschap van SWIFT en nadat het werd beoordeeld door de raad van bestuur van het systeem en een positieve beslissing werd genomen, ontving Alfa-Bank de SWIFT-code ALFARUMM. Alle andere deelnemers van het systeem aan de hand van dit nummer kunnen de naam bepalen van de instelling waaraan ze zijn toegewezen, de locatie en contactgegevens.

  De codewaarde decoderen

  In sommige gevallen kan de code uit alleen letters bestaan, zoals het geval is bij Alfa-Bank, of letters en cijfers combineren. De alfa-bank ALFARUMM SWIFT-code wordt als volgt gedecodeerd:

  • ALFA - de naam van de financiële instelling;
  • RU - de aanduiding van de staat waarin deze zich bevindt;
  • MM - de aanduiding van de stad (in dit geval is het Moskou).

  In sommige gevallen kan de aanwijzing van een stad uit cijfers bestaan ​​en kan het totale aantal tekens in de internationale code uit maximaal 11 tekens bestaan.

  SWIFT-overschrijving op kantoren van Alfa-Bank

  Om geld over te boeken naar een rekening bij een buitenlandse bank, moet u de volgende stappen uitvoeren:

  1. Geef de accountbeheerder de rekeninggegevens op de bank van de ontvanger van de overschrijving of betaling in IBAN-indeling.
  2. Volledige naam van de ontvanger of de naam van de rechtspersoon.
  3. De naam van de tank van de ontvanger en zijn SWIFT-code zijn verkrijgbaar bij een medewerker van Alfa-Bank.
  4. Het doel van de betaling moet in het Engels worden vermeld.

  Feedback verzonden door overschrijving

  De afzender van de overdracht heeft het recht om de transactie te annuleren en een overeenkomstige verklaring af te leggen. Dit is echter alleen mogelijk als de geadresseerde het geld nog niet heeft ontvangen. Kosten voor herroepen transfers worden niet gerestitueerd.

  limieten

  Het minimumaantal internationale overschrijvingen via het SWIFT-systeem moet minstens $ 100 zijn. De maximale limiet is afhankelijk van het land van de ontvanger. Sommige staten kunnen bijvoorbeeld een maximumlimiet voor één persoon instellen op $ 10.000 per dag of per maand. De aanwezigheid van dergelijke beperkingen moet worden geleerd van een medewerker van de bank voordat de overdracht wordt verzonden.

  Bijvoorbeeld, vanuit Rusland voor een dag in het buitenland kunt u niet meer dan 5000 Amerikaanse dollars verzenden. Als een burger regelmatig overschrijvingen verricht naar buitenlandse ingezetenen, kan de bank van hem documenten verlangen die de legale herkomst van het geld bevestigen.

  De voordelen van het systeem

  Het SWIFT-systeem was oorspronkelijk bedoeld om grote bedragen in elke valuta over te maken, waardoor lagere tarieven in rekening worden gebracht in vergelijking met andere geldtransferservices (Unistream, Western Union en anderen). Meestal worden dergelijke transacties gedaan door gebruikers die regelmatig geld overmaken buiten hun staat. Een onderscheidend kenmerk van dergelijke overdrachten is dat de ontvanger alle commissiekosten betaalt.

  Alfa Bank Swift transfers: commissie voor 2018

  Alfa Bank trad toe tot het internationale niveau door zich aan te sluiten bij transacties in het buitenland. Alfa Bank Swift helpt om grote geldovermakingen naar andere landen te doen voor een kleine vergoeding. Vandaag zullen we benadrukken wat Swift is een overdracht van Alfa Bank, hoe het te gebruiken, en welke commissie er is voor 2018.

  Wat is Swift

  Swift wordt beschouwd als een intermediair tussen verschillende banken die zich in hetzelfde systeem bevinden. Hiermee kunnen klanten van Alfa Bank snel een bepaald bedrag naar een bank in een ander land sturen.

  Aan de systeemdeelnemers wordt een unieke code toegewezen die de bank identificeert.

  Het jaar 1973 werd gekenmerkt door de creatie van dit betalingssysteem, waarbij in die tijd veel banken uit 15 landen werden gecombineerd. Voor 2018 zijn er meer dan 10 duizend instellingen uit 200 landen die SWIFT gebruiken.

  Wie kan dergelijke vertalingen gebruiken:

  • een bank;
  • makelaardij bedrijf;
  • Exchange;
  • verschillende pensioenfondsen;
  • storting bedrijven;
  • verzekeringsmaatschappijen;
  • andere financiële organisaties.

  Het hoofdkantoor bevindt zich in Brussel. Waar toepassingen worden overwogen voor toegang tot het systeem. Vanaf hier komt het beheer van het betalingssysteem. Bij goedkeuring van een aanvraag ontvangt een nieuwe deelnemer een unieke speciale code. De code heeft 11 tekens. Soms minder.

  Dankzij de unieke codes en moderne apparatuur bereikt de overdracht de ontvanger snel. Samen met de ontvangst en verwerking van gegevens van de operator duurt het maximaal 25 minuten. Een dergelijke codering helpt de overschrijving rechtstreeks naar de bankrekening te leiden. Een persoon hoeft geen account te openen.

  Swift Alfa Bank in Moskou

  Alfa Bank betrad het systeem in 1994. ALFARUMM Swift-code van Alfa Bank. Het is vrij eenvoudig om te ontcijferen: de naam van de bank is ALFA, de aanduiding van het land is RU, de stad waar het filiaal zich bevindt is MM - Moskou.

  Om een ​​overdracht te maken, moet u de Swift-code kennen.

  Je kunt het zien op de officiële website van de bank, in de gemeenschappelijke basis Swift of in het contract bij het openen van een account.

  Hoe Swift Translation uit te voeren

  Als u geld naar een ander land wilt verzenden, moet u de volgende stappen uitvoeren:

  1. Krijg alle informatie van de ontvanger. U hebt de gegevens nodig van een persoon met een bankrekening of gegevens van de organisatie. Voor meer informatie, welke informatie nuttig is, kunt u vinden op de hotline van Alfa Bank of in het filiaal.
  2. Leer Swift Alpha Bank. Dergelijke informatie staat op de website van de kredietinstelling.
  3. Leer Swift-bic-code.
  4. We komen naar het kantoor. We schrijven een verklaring.
  5. We vullen alle regels in met informatie over de afzender en ontvanger, het doel van betaling.
  6. We controleren en geven voor verwerking.

  Binnen 20-25 minuten gaat het geld naar de rekening van een bepaalde bank. Je kunt het op elk moment ophalen.

  Laat het ons weten als u vragen heeft.

  Voor wie vertalingen beschikbaar zijn

  Snelle overdracht is beschikbaar vanuit Rusland in het buitenland en vice versa. Elke wettelijke of natuurlijke persoon van de wettelijke leeftijd kan het bedrag naar een andere persoon of organisatie sturen. Het is belangrijk voor de bewerking dat de ontvanger een IBAN-account heeft.

  commissie

  Overboeking wordt uitgevoerd volgens het vastgestelde tarief. Het bedrag van de vergoeding varieert tussen 0,5 en 2%. Het hangt af van het bedrag, de valuta en de wijze van overdracht. Commissietarief via een bank is anders dan online overschrijving.

  Gemiddeld gaat de commissie van 700 naar 8.000 roebel. Dit is een klein bedrag, aangezien andere betaalsystemen 2 of 3 keer duurder zijn.

  Snelle overschrijvingen worden onderscheiden door het feit dat er een minimumbedrag is dat extra wordt afgeschreven, wat niet voordelig is voor kleine transacties.

  De minimale commissie is 50 roebel.

  De provisie kan worden verhoogd als er extra tussenpersonen zijn. Houd hier rekening mee om alle kosten vooraf te betalen, anders is het bedrag onvolledig voor de ontvanger. De afzender kan extra kosten nemen door deze wens in het aanvraagformulier te vermelden.

  Deadlines voor toelating

  Verwerking en vertaling worden binnen een half uur uitgevoerd. Het geld wordt de volgende dag bijgeschreven op het account van de ontvanger. Er kan een vertraging van maximaal 3 dagen optreden als de operatie op een feestdag is of vóór het weekend. De verhoging van de timing van uitgifte kan te wijten zijn aan het schema van de ontvangende bank.

  Beperkingen en beperkingen

  Vergeet niet dat sommige staten hun eigen limieten stellen aan het ontvangen van overschrijvingen. Gedurende 24 uur kunt u maximaal 5 (10) duizend dollars sturen naar de ontvanger van een bepaald land. Swift werkt zonder beperkingen en vertrouwt op binnenlandse limieten.

  Grote hoeveelheden zijn beschikbaar voor overdracht zonder beperkingen. In dit geval is het belangrijk om een ​​paspoort en een zwaar argument-doel te hebben. In sommige situaties, documenten die de noodzaak van vertaling bevestigen. Bijvoorbeeld een dure operatie.

  Voors en tegens

  Analisten wijzen op de negatieve en positieve aspecten van Swift-overdrachten.

  De voordelen zijn onder meer:

  • Onbeperkte en minimale beperkingen.
  • Lage commissie voor grote bedragen.
  • De snelheid van verwerking en overdracht van geld overal ter wereld.
  • Transacties in elke valuta.
  • Een groot aantal landen en organisaties die het systeem gebruiken.

  De nadelen zijn onder meer:

  1. Een minimumtarief hebben, wat nadelig is voor klein geld.
  2. Sommige transfers gaan via verschillende tussenpersonen.
  3. Het is noodzakelijk om alle gegevens van de ontvanger te kennen.

  Gebruik Swift-vertalingen van Alfa Bank. Help familie en vrienden met geld snel en betrouwbaar.

  SWIFT-overschrijvingen naar Alfa-Bank

  Om hun klanten beter van dienst te zijn, associëren bankinstellingen zich met verschillende partnerschapsovereenkomsten, zowel met banken als met bedrijven en andere aan financiën gerelateerde gebieden.

  Interconnecties op de internationale financiële markt zijn vooral belangrijk, omdat dit de uitbreiding van het klantenbestand en vele andere voorrechten garandeert. Elk banksysteem dat is geassocieerd met internationale transacties kan niet zonder het SWIFT-systeem.

  Omdat elke staat zijn eigen onderscheidende systeem heeft in financiële instellingen, om verstoringen en verwarring te elimineren, zijn er codes gecreëerd die geld naar een specifieke staat en bank sturen.

  Alfa-Bank ontving ook haar SWIFT-code, die het voor haar klanten mogelijk maakte om geldtransacties op mondiaal niveau uit te voeren.

  Wat is het SWIFT-systeem?

  SWIFT (The Worldwide Interbank Financial Telecommunications Community) fungeert als een schakel tussen de wereldbanken, die een identificatiecode toewijst aan een financiële instelling die deel uitmaakt van het systeem.

  Zonder de aanwezigheid van een dergelijke code voeren correspondentbanken geen transactie uit. Een dergelijk systeem voor banken is niet nieuw, omdat volgens dit principe financiële transacties binnen elke staat worden uitgevoerd, alleen met een eigen codesysteem.

  Met Swift kunt u financiële processen versnellen (binnen twintig minuten), om de beschikbaarheid van haar services te behouden. Het systeem omvat niet alleen bankinstellingen, maar ook verschillende fondsen, verzekeraars, bewaarinstellingen, enz.

  Alfa-Bank ontvangt SWIFT-code.

  Het systeem heeft bijna een halve eeuw geleden verdiend, tegen welke tijd vertegenwoordigers van meer dan tweehonderd landen zijn deelnemers zijn geworden. Haar leidende positie in de internationale arena bevestigt het feit dat tachtig procent van de transacties erdoor gebeurt.

  Alfa-Bank kondigde de wens aan om zich bij dit systeem aan te sluiten in de jaren '90. Waarop hij een positief antwoord ontving, de aanvraag werd geaccepteerd, de toegewezen code werd - SWIFT-code ALFARUMM.

  Nu kunnen de componenten van het systeem voor deze code informatie krijgen zoals - de naam van de deelnemer met deze code, waar hij is en contacten, hoe contact met hem op te nemen.

  Hoe wordt de Alfabank-code toegewezen aan SWIFT gedecodeerd?

  Codes die systeemdeelnemers ontvangen, kunnen zowel letters als cijfers bevatten, evenals hun combinatie, waarbij ze soms wel elf tekens bereiken. In het geval van Alfa-Bank wordt de code in lettervariatie gepresenteerd. Componenten bevatten informatie zoals:

  • De eerste twee lettergrepen geven de naam van de onderneming aan;
  • De derde lettergreep rapporteert de staat waar de instelling zich bevindt;
  • En de laatste twee letters tonen de locatie - de stad, in dit voorbeeld is het Moskou (de cijfers kunnen ook de stad aangeven).

  SWIFT-transactie via Alfa-Bank.

  Als u financiële transacties in een andere staat wilt uitvoeren, moet u de volgende stappen uitvoeren:

  U kunt ook een interbancaire overschrijving doen via Alfa-Bank internetbankieren, via de officiële website, applicaties, enz. De commissie zal 0,5 - 2% bedragen, u zult ook het minimumbedrag moeten betalen, dat niet meer dan twee procent van het overgedragen bedrag zal zijn.

  Alfa-Bank voorziet in de annulering van de transactie, maar alleen als de ontvanger het geld niet heeft opgenomen. Betaalde provisie wordt niet gerestitueerd.

  Als Alfa-Bank geld wil ontvangen, worden de gegevens voor de valutaoverdracht op het kantoor gepost. Ook worden de nummers aangegeven waarmee ze zullen worden geraadpleegd, indien nodig, en is er een instructie voor de afwikkeling van transacties, die wordt verstrekt voor financiële organisaties.

  Als de overdracht is uitgevoerd en er is geen open betaalrekening bij Alfa-Bank, dan wordt de conversie uitgevoerd.

  Beperkingen voor contante betalingen in het SWIFT-systeem door Alfa-Bank.

  De minimumlimiet voor het overboeken van geld moet minstens honderd dollar zijn. Het maximum wordt bepaald door de ontvangende staat, de limiet kan worden gekoppeld aan de dagelijkse overdracht of maandelijks.

  Informatie over dit onderwerp kan worden verkregen op de officiële website of bij een bankconsulent. De Russische Federatie heeft een limiet van vijfduizend dollar, die per dag naar het buitenland kan worden overgemaakt. Alvorens een transactie te doen, behoudt de bank zich het recht voor om documentatie te eisen als er vermoedens ontstaan ​​om hun wettigheid te verifiëren.

  Conclusie. Conclusie.

  Het SWIFT-systeem heeft een zeer belangrijk financieel proces vereenvoudigd. Toegestaan ​​om overschrijvingen in een aanzienlijk bedrag en in een handige valuta te maken. Hierdoor slaagde ze erin de vergoeding te verlagen, wat nogal wat klanten aantrok, vooral degenen die vaak dergelijke financiële transacties moeten uitvoeren.

  Het kenmerk ervan is immers dat de commissie zelf de ontvanger neemt. Alfa-Bank streeft ernaar een van de leiders te zijn in haar activiteitsdomein, dus nam het vol vertrouwen deel aan dit systeem, nadat het de code had ontvangen, en ruime mogelijkheden voor zijn klanten opende.

  Snelle overschrijvingen bij Alpha Bank

  Voor ontwikkeling en een stabiele positie in de banksector van de bank is het noodzakelijk om internationaal te gaan. Met Alfa Bank Swift 2018-overschrijvingen kunt u transacties in grote hoeveelheden uitvoeren tegen een aantrekkelijke lage commissie, in tegenstelling tot andere overdrachtssystemen. We leren meer over het Swift-betalingssysteem van Alfa Bank.

  Alfa Bank biedt klanten snelle leveringen naar verschillende bestemmingen over de hele wereld. Hiervoor wordt een tussenpersoon gebruikt - het Swift-betalingssysteem. De naam is de Community of Worldwide Interbank Financial Telecommunications. Interbancaire betalingen worden gedaan tussen alle systeemdeelnemers die een code hebben.

  In 1973 werd een vertaalsysteem tussen de landen gecreëerd. Ze verenigde een groot aantal banken uit 15 landen. Tegenwoordig worden diensten door meer dan 200 landen met 10 duizend organisaties gebruikt.

  SWIFT-services worden gebruikt door:

  Alfa Bank-creditcard "100 dagen zonder rente"

  Kredietlimiet tot 300.000 roebel. Bedenkperiode - 100 dagen.
  Online registratie in 3 minuten.

  • Company makelaars;
  • banken;
  • financiële bedrijven en organisaties;
  • depository;
  • beurs;
  • pensioenfondsen;
  • verzekeringsmaatschappijen.

  De aanvraag voor behandeling wordt naar Brussel gestuurd. Er is het hoofdkantoor van het bedrijf. Een goedgekeurde deelnemer krijgt een speciale code toegewezen. De code kan uit letters, letters en cijfers bestaan. Het aantal tekens in de code - tot 11.

  Laat het ons weten als u vragen heeft.

  Moderne standaardisatie van bedrijfsprocessen, evenals de beschikbaarheid van de nieuwste informatie-apparatuur maakt vertalingen operationeel en direct. Het duurt maximaal 20 minuten om de overdracht te ontvangen en te verwerken. Swift-code helpt om een ​​directe overschrijving naar de bankrekening te maken, en niet een persoon.

  Alfa Bank maakt sinds 1994 deel uit van het internationale transfersysteem. SWIFT CODE Alfa Bank - ALFARUMM. De code bestaat uit de naam van de bank - ALFA, de identificatieletters die de staat aanduiden - RU, de locatie van de hoofdbank - MM, wat Moskou betekent.

  Alle deelnemers kunnen SWIFT-code leren. Het is geregistreerd op het contract, informatie hierover is beschikbaar op de officiële website en in de algemene database.

  Hoe een overdracht SWIFT te maken

  Voor operaties van internationale aard, moet u verschillende stadia doorlopen:

  • Ontdek informatie over de ontvanger. Dit zijn details van de organisatie of persoon en andere gegevens.
  • Ontdek de code van Swift-zendingen.
  • Vermeld bij het overzetten of u de code van de begunstigde bank moet registreren.
  • Vul het formulier voor de bewerking in. We registreren alle gegevens.
  • We spreken de medewerker van SWIFT bic.
  • In het Engels specificeren we onze gegevens en het doel van betaling. Controleer alle papieren en ontvangsten.

  Wie kan een overdracht verzenden

  De Swift van Alfa Bank voor de overdracht van geld naar het buitenland en naar Rusland kan worden gebruikt door personen van de wettelijke leeftijd, evenals door rechtspersonen. Om ervoor te zorgen dat de ontvanger uit de EU de overdracht ontvangt, is het noodzakelijk dat de account van de ontvanger het IBAN-formaat heeft.

  Servicekosten

  Tarief voor vertaling is anders. Hangt af van de overdrachtsmethode en valuta. U kunt online overschrijven via de website en via de bank zelf.

  Commissie - 0,5 - 2% van het overgedragen bedrag. Dit is ongeveer 750 tot 8.000 roebel. Gunstige voorwaarde voor grote transfers, in vergelijking met andere systemen. Bovendien is er een minimumbedrag. Voor kleine transacties absoluut niet winstgevend. Het is noodzakelijk om een ​​account te openen.

  SWIFT-verzameling in roebels: minstens 50 roebel, maar niet meer dan 2% van het bedrag. Het is belangrijk om te weten dat de vertaalkosten hoger kunnen zijn ten koste van tussenpersonen die hun commissie vaststellen. Contant geld kan in de loop van operaties niet volledig worden uitgekeerd aan de ontvanger. Als u een volledige overdracht wilt ontvangen, moet de afzender dit item op het formulier vermelden en alle mogelijke uitgaven doen.

  termen

  De gemiddelde tijd tussen vertrek en ontvangst is 1 - 3 dagen. Het is alleen op werkdagen. Als u in het weekend of op feestdagen een vertaling ontvangt, moet u wachten. Geld storten kan in één dag zijn. Dit zal gebeuren als de overdracht binnen de staat plaatsvond, er een minimum aan tussenpersonen of correspondentbanken samenviel.

  beperkingen

  Controleer voor overdracht of de bankmedewerkers transactierestricties hebben. Sommige landen werken met beperkingen. Een ontvanger in zijn land kan bijvoorbeeld niet meer dan 5 of 10 duizend dollar per dag ontvangen.

  SWIFT stelt geen limieten. Grote bedragen kunnen worden overgedragen als er documenten van een persoon zijn, evenals documenten die het doel van fondsen definiëren.

  Voors en tegens

  De meningen over SWIFT-overschrijvingen zijn verdeeld. Er zijn voordelen en nadelen van het systeem.

  SWIFT internationale overschrijvingen

  Wanneer de behoefte zich voordoet om geld naar het buitenland te sturen, geeft de meerderheid van onze burgers gewoonlijk de voorkeur aan internationale overdrachtssystemen zoals Western Union, MoneyGram en Unistream.

  In sommige gevallen is het echter veel winstgevender om het SWIFT-berichtensysteem (SWIFT) te gebruiken, waardoor het mogelijk is om vrij grote sommen geld veel goedkoper over te zetten dan de meer populaire systemen voor onmiddellijke geldoverdracht.

  Over het systeem

  Het internationale interbancaire systeem voor informatieverzending en betalingen SWIFT (SWIFT) werd in 1973 in Brussel opgericht.

  De afkorting SWIFT staat voor Engels als de Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications, wat betekent "Community of Worldwide Interbank Telecommunications" in het Russisch.

  Aanvankelijk waren de oprichters van een bedrijfssamenleving ongeveer 240 banken in 15 landen van de wereld. Het belangrijkste doel dat door de makers van het systeem werd nagestreefd, was de organisatie van een 24 uur per dag geautomatiseerd betrouwbaar mechanisme voor de uitwisseling van financiële informatie tussen haar leden in plaats van de reeds verouderde papieren berichtenformulieren.

  Meer dan 4 jaar duurden ontwikkelaars over financiële berekeningen en de ontwikkeling van het programma zelf. De officiële startdatum van het project wordt beschouwd als 9 mei 1977, toen het internationale geldovermakingssysteem in werking werd gesteld.

  Sinds de oprichting van het systeem is het aantal organisaties dat verbonden is met SWIFT meer dan 40 keer toegenomen, en vandaag zijn de leden ongeveer 10 duizend financiële bedrijven in 210 verschillende landen.

  Momenteel is SWIFT de onbetwiste leider onder de bestaande internationale geldtransfersystemen. Meer dan 1 miljoen verschillende transacties passeren het elke dag, en hun aantal overschrijdt 2,5 miljard per jaar.

  voorwaarden

  Met behulp van het SWIFT-systeem kunt u geldtransfers in elke valuta van de wereld verzenden en ontvangen, naar keuze van de afzender. Het systeem maakt overdrachten mogelijk, zowel buiten de Russische Federatie als binnen het land.

  De overdrachtstermijn is van één tot vijf dagen. Een dergelijke duur van de geldovermaking als gevolg van de aanwezigheid en het aantal intermediaire banken (zogenaamde correspondentbanken) via dewelke wordt betaald.

  In de praktijk kan de overdracht zelfs op de dag van verzending worden gecrediteerd. In de regel is een snelle overdracht mogelijk in het geval van het verzenden en ontvangen van een overdracht naar het grondgebied van een staat, of als de correspondentbanken overeenkomen. In andere gevallen is de looptijd van de overdracht recht evenredig met het aantal betrokken banken waardoor de betaling verloopt.

  En als u bedenkt dat bij het overboeken van geld een van de deelnemers in de keten een fout kan maken en de overdracht naar een ander adres kan verzenden, dan is het, als de deadlines worden "ingedrukt", beter om de diensten van een van de directe geldovermakingssystemen te gebruiken.

  Het maximale overdrachtsvermogen van het systeem is niet beperkt, maar bij de bediening moet rekening worden gehouden met de beperkingen die zijn vastgesteld in het land van verzending en ontvangst van de overdracht.

  Bijvoorbeeld, in overeenstemming met de richtlijn van de Bank of Russia, 1412 van 30 maart 2004. zonder documenten op één dag te bevestigen, kunt u een bedrag tot 5.000 Amerikaanse dollars naar het buitenland sturen.

  Een verplichte voorwaarde voor de overdracht is de adressering - naast de gegevens van de ontvanger moet de verzender de details (de zogenaamde SWIFT-code) en het nummer van de structurele eenheid van de ontvangende bank vermelden.

  De afzender en de ontvanger van geldovermakingen kunnen elke persoon zijn (die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt) of een rechtspersoon, zowel ingezetenen als niet-ingezetenen van de Russische Federatie.

  Het openen van een overdrachtsaccount is optioneel. In het geval van een overdracht zonder het openen van een account, is de transactiekosten die door het systeem worden aangeboden hoger dan de kosten voor het verzenden van de overschrijving via de lopende rekening.

  Over het algemeen worden transfers door SWIFT-systemen door individuen gemaakt onder de volgende voorwaarden:

  • verzenden is mogelijk vanaf zowel uw bankrekening als zonder;
  • de overschrijving kan zowel op de rekening van de begunstigde worden bijgeschreven als contant worden uitgegeven via de kassa van de bank (zonder bijgeschreven te worden op de rekening van de begunstigde);
  • fondsen kunnen naar zowel individuen als rechtspersonen worden gestuurd.

  Video: hoe geld opnemen

  Welke banken SWIFT-geldoverdrachten kunnen verrichten

  In overeenstemming met het Charter van SWIFT in elk land waar het bedrijf is vertegenwoordigd, wordt een nationale groep van SWIFT-leden en een groep gebruikers van het transfersysteem gecreëerd.

  Leden van het systeem zijn niet alleen banken, maar ook verschillende beurzen, beursvennootschappen en bedrijven die professionele deelnemers zijn aan de effectenmarkt.

  De vereniging van systeemgebruikers in Rusland - ROSSVFIT, is de op één na grootste ter wereld en verenigt meer dan 550 gebruikers, waarvan een derde de grootste Russische banken zijn, die meer dan 80% van de nederzettingen via dit systeem uitgeven.

  Ondanks de aanzienlijke kosten die kredietinstellingen maken bij het verbinden met het SWIFT-systeem, is op dit moment meer dan de helft van de banken in Rusland lid van het systeem. U kunt erachter komen of uw bank rechtstreeks op het systeem is aangesloten op de website van de Russian National Association SWIFT.

  Over de boekhouding van contante transacties van gelddocumenten en overdrachten in doorvoer. Lees hier meer.

  tarieven

  Als we het hebben over de kosten van overdrachten via het SWIFT-systeem, kunnen we vaststellen dat er geen enkele tariefschaal is voor de leden van de organisatie. Elke deelnemende bank van het systeem stelt eigen vergoedingen in voor het uitvoeren van transacties via het systeem.

  Gewoonlijk worden de transfersommen betaald door zowel de afzender als de ontvanger. In de regel worden de kosten van overdracht berekend als een percentage van het bedrag, als er een minimum- en maximumbedrag is voor de betaling.

  Hieronder bieden wij u vertrouwd te maken met de tarieven voor overschrijvingen in het SWIFT-systeem in populaire Russische banken:

  Zoals u ziet, bedragen de kosten voor het verzenden van een overschrijving via het SWIFT-systeem bij de meeste Russische banken 1-2% van het overgedragen bedrag, maar niet minder dan 20 en niet meer dan 250 euro per transactie.

  Er wordt aangenomen dat de kosten voor het verzenden van grote bedragen via het SWIFT-systeem goedkoper zijn dan het gebruik van populaire systemen voor het direct overmaken van geld, zoals Western Union, Contact of Unistream.

  Meestal klopt dit echter bij het verzenden van een overschrijving, maar we raden nog steeds aan om de huidige voorwaarden van een SWIFT-overschrijving van de geselecteerde bank te vergelijken met de voorwaarden van alternatieve geldovermakingssystemen.

  Voor de duidelijkheid van het verschil in prijs van verzenden, presenteren we een vergelijking van de kosten van overdrachten via het SWIFT-systeem met populaire systemen voor direct geldoverdracht:

  Zoals u kunt zien, zijn SWIFT-overschrijvingen in vergelijking met internationale geldtransfersystemen veel goedkoper, maar alleen bij het verzenden van grote bedragen.

  Het meest opvallende verschil in kosten is gebaseerd op een voorbeeld van 10.000 - 100.000 dollar. Overdracht van dergelijke bedragen via het SWIFT-systeem kost de afzender niet alleen 2-3 keer goedkoper, maar ook gezien de beperkingen op het aantal overschrijvingen (3-5 duizend dollars of euro per dag, afhankelijk van het systeem), kan in één betaling worden verzonden.

  Over het algemeen is het efficiënter om dit systeem te gebruiken voor het verzenden van grote bedragen, vergeleken met populaire systemen voor directe geldoverdracht, rekening houdend met het minimumbedrag aan commissie bij het verzenden van geld via het SWIFT-systeem. Voor het overboeken van kleine bedragen is het nuttiger om direct geldoverdrachtsystemen te gebruiken.

  Speciale functies

  Het verzenden van geldtransfers via het SWIFT-systeem heeft zijn eigen kenmerken, die u hier kunt vinden:

  • het vermogen om geld naar de meeste landen van de wereld en in verschillende valuta's te verzenden;
  • de ontvanger van gelden kan zowel rechtspersoon als rechtspersoon zijn;
  • de overdracht kan alleen worden ontvangen in een, specifiek filiaal van de bank dat door de afzender in de betalingsopdracht is opgegeven;
  • de mogelijkheid om een ​​overschrijving zowel in de aanwezigheid van een rekening als rechtstreeks van de doorvoerrekeningen van de bank te verzenden en te ontvangen;
  • Het tijdstip en de kosten van overdrachten zijn afhankelijk van het aantal correspondentbanken dat betrokken is bij de overdracht.

  documenten

  Als u een overdracht naar een persoon wilt verzenden, hebt u de volgende documenten nodig:

  Om de overdracht te ontvangen, moet de ontvanger een paspoort verstrekken.

  Als er een passend verzoek is, moet de ontvanger gereed zijn om de financiële organisatie die de wettigheid van de valutatransactie overdraagt, te bevestigen aan de relevante documenten.

  Hoe te verzenden

  Om een ​​overdracht door het systeem te verzenden, is het in de eerste plaats nodig om de SWIFT-gegevens van de ontvanger te verduidelijken, die de volgende gegevens bevatten:

  • naam en SWIFT-code van de bank waar het geld zal worden verzonden;
  • de naam en SWIFT-code van de bank waarvan de bijbehorende rekeningen zullen worden gebruikt voor de overdracht (in het geval dat de correspondentbank wordt geactiveerd);
  • Nr. Van de rekening van de persoon in wiens voordeel de betaling is verricht (indien van toepassing) of de transitrekening van de ontvangende bank (bij gebrek aan een rekening bij de geadresseerde van de overdracht);
  • Volledige naam van de ontvanger (voor overdrachten zonder het openen van een account hebt u bovendien paspoortgegevens nodig van de persoon aan wie de betaling wordt verzonden).

  Deze gegevens worden uitsluitend in het Engels ingevuld en om de kans op fouten zo klein mogelijk te houden, is het beter om de gegevens die op hun officiële websites van financiële instellingen staan ​​in de relevante secties te gebruiken.

  Nadat alle benodigde gegevens van de ontvanger voor u beschikbaar zijn, moet u een bank selecteren om de overdracht te verzenden.

  Om de beste optie voor u te bepalen, raden we u aan om eerst de kosten en voorwaarden van het verzenden van uw geldtransfer in ten minste 2-3 financiële instellingen te vergelijken, inclusief. specificeren:

  • de noodzaak om een ​​account te openen;
  • kosten van overdracht in aanwezigheid (afwezigheid) van het account van de afzender;
  • mogelijke beperkingen op het aantal overschrijvingen;
  • beschikbaarheid en aantal corresponderende banken;
  • lijst met benodigde documenten voor de overdracht (als het bedrag hoger is dan $ 5000).

  Daarna kunt u na ontvangst van de gegevens van de ontvanger en het benodigde pakket documenten contact opnemen met een van de vestigingen van de geselecteerde financiële instelling om de overdracht te verzenden.

  Hoe te krijgen

  Om een ​​geldoverdracht via het SWIFT-systeem te ontvangen, volstaat het meestal voor de ontvanger:

  • neem contact op met het bankkantoor dat is aangegeven in de betalingsopdracht;
  • toon uw paspoort;
  • betaal een commissie (indien nodig).

  In sommige gevallen kan de bank van de ontvanger eisen dat deze documenten verstrekt die de wettigheid van de verrichting bevestigen. Maak je geen zorgen als deze situatie je is overkomen.

  Meestal is dit een eenvoudige formaliteit die vereist dat de ontvanger bepaalde documenten indient die nodig zijn voor de bank om de valutabesturingsfunctie uit te voeren.

  Na bevestiging van de legaliteit van de operatie, zal de ontvanger zijn transfer kunnen ophalen.

  Wat is een SWIFT-bankcode?

  Een SWIFT-code is een unieke code van een lid van een transfersysteem (een bank of andere organisatie) dat wordt gebruikt om een ​​bepaalde gebruiker te identificeren om financiële berichten binnen het systeem te verzenden en ontvangen.

  Deze code wordt automatisch gegenereerd, in overeenstemming met de huidige normen ISO 9362 (ISO 9362-BIC), wanneer de gebruiker het systeem betreedt.

  U kunt vertrouwd raken met deze code op de site van de respectieve instelling die lid is van het systeem, ook met behulp van de speciale mappen van de ISWIFT-codes van banken.

  tekortkomingen

  Ondanks de bestaande voordelen heeft de implementatie van overdrachten via het SWIFT-systeem ook nadelen die bij het gebruik ervan in overweging moeten worden genomen:

  • termijnen van overdrachten, waarvan de duur 3-5 werkdagen is (in tegenstelling tot directe geldoverdrachtsystemen, waarbij geld gewoonlijk binnen 15 minuten na verzending van het geld kan worden ontvangen);
  • leveringstargeting (in tegenstelling tot populaire overdrachtssystemen, die een cliënt in staat stellen om geld te ontvangen zonder beperkingen op de plaats van ontvangst, is het verzenden van geld via SWIFT alleen mogelijk naar de rekening van een bepaalde tak van de financiële instelling, die oorspronkelijk was gespecificeerd in de details van de betalingsopdracht a);
  • de mogelijkheid van extra kosten bij het verzenden of ontvangen van een overdracht. Dit is hoofdzakelijk te wijten aan het ontbreken van een uniform tariefsysteembeleid voor afzenders en ontvangers van overdrachten, evenals de aanwezigheid van mogelijke tussenpersonen via wie de betaling verloopt.

  Op basis van de bovenstaande voorwaarden voor het verzenden en ontvangen van geldoverdrachten via het SWIFT-systeem, willen we nogmaals wijzen op de uitzonderlijke veiligheid en betrouwbaarheid van dit systeem, waarvan de gebruikers meer dan 10 duizend financiële organisaties in de wereld zijn.

  Als we in het algemeen alle beschikbare mogelijkheden van het systeem voor individuen evalueren, is het meest optimale gebruik ervan regelmatige grote geldovermakingen naar nabestaanden in het buitenland, evenals betaling voor de diensten van rechtspersonen die onder het contract vallen.

  Hoe online geld overmaken "Golden Crown"? Het antwoord is de link.

  Voorbeeld bankgarantie om verplichtingen af ​​te dwingen. Lees hier meer.

  Bij het uitvoeren van dergelijke operaties heeft de klant de mogelijkheid om een ​​betaling te doen met minimale tijd en geld, wat in grote hoeveelheden resulteert in vrij aanzienlijke spaargelden tijdens de operatie.