Medisch onderzoek voor werk

Metastasen

Medisch onderzoek is een verplichte procedure, niet alleen voor degenen die al werknemer zijn van een bedrijf of een onderneming, maar ook voor degenen die alleen van plan zijn om een ​​baan te krijgen.

Het belangrijkste doel van dit evenement is om erachter te komen of het werk dat gedaan moet worden de medewerker geen schade berokkent en of de werknemer andere collega's of klanten schade zal berokkenen.

Ook is het lichamelijk onderzoek bedoeld om vroege tekenen van beroepsziekten of gevoeligheid voor hen te identificeren.

Met deze procedure kunnen werkgevers statistieken bijhouden en het gezondheidsniveau van het team in zijn geheel bewaken. Daarnaast helpen de incidentiecijfers bij het plannen van preventieve maatregelen, met als uiteindelijk doel het verbeteren van de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden.

Volgens de huidige wetgeving heeft een persoon die niet over alle benodigde certificaten beschikt, niet het recht om aan het werk te gaan. Het niet naleven van deze verplichting moet worden gevolgd door een straf voor zowel de werknemer als, in het bijzonder, de werkgever, die drie groepen mensen tegelijk in gevaar brengt: werknemers, potentiële werknemers, klanten.

Een persoon kan niet willekeurig weigeren een lichamelijk onderzoek te ondergaan.

Keuze van medische instelling: lijst van autoriteiten

Iedereen weet uit de eerste hand dat een onderzoek in een kliniek niet alleen tot 10 dagen van uw leven kan duren, maar ook een zeer slecht effect heeft op het zenuwstelsel en de houding ten opzichte van alle budgetorganisaties.

Prive-kliniek

Het is vanwege alle bovengenoemde ongemakken, nu komen er steeds meer nieuwe privéklinieken met zo'n snelheid. Er zijn meestal geen wachtrijen, het personeel is altijd beleefd en hoffelijk, de instrumenten zijn steriel en wegwerpbaar, de resultaten zijn mogelijk al klaar op de dag van indiening, maar... voor dit alles moet je een nette som betalen.

Velen zijn het hiermee eens om hun tijd en zenuwcellen te sparen, maar er is nog een andere reden waarom niet alle particuliere medische instellingen het recht hebben om conclusies te trekken over professionele fitheid.

Maar er is ook goed nieuws, het verbod is alleen van toepassing op testen die worden gegeven in het sanitaire station van de staat, en er zijn er niet zo veel, en niet iedereen heeft ze nodig om ze te nemen (voedselindustrie, werken met kinderen).

Een certificaat van geestelijke gezondheid (zelden vereist, meestal om met kinderen te werken) is alleen beschikbaar bij een overheidsinstantie.

Staatspolikliniek

De staatspolikliniek heeft het recht om vrijwel elke soort analyse te doen en conclusies te trekken over de professionele geschiktheid van welke aard dan ook (behalve een certificaat van een psychiater). Plus budget ziekenhuizen is een relatief lage kosten van enquêtes.

Het nadeel is dat niet alle klinieken klinische laboratoria hebben die bloed en biomaterialen accepteren en verwerken. Gewoonlijk worden alle hekken ter plaatse uitgevoerd en worden de tests uitgevoerd door dezelfde privélaboratoria. Het kost meer tijd.

Medische onderzoeksprocedure

Aangezien het medische onderzoek de verantwoordelijkheid is van zowel toekomstige als huidige werknemers (artikel 214 van de arbeidswetgeving van de Russische Federatie) en de werkgever, moet de tweede de eerste instructie geven zodat de potentiële werknemer een volledig idee heeft van naar welke artsen hij moet gaan, welke kliniek van toepassing zijn, en welke analyses nodig zijn om over te geven om de gewenste positie te verkrijgen.

De procedure voor het behalen van het medisch onderzoek bij het aanvragen van een baan is als volgt:

 1. Een kandidaat voor de functie ontvangt alle nodige informatie en volledige instructie.
 2. Verder verwerft of ontvangt het een vorm van medisch onderzoek bij de onderneming of organisatie (verschillende organisaties kunnen het invullen van verschillende vormen vereisen).
 3. Na alles wat u nodig heeft te hebben ontvangen, moet u uw paspoort en een verwijzing voor een lichamelijk onderzoek meenemen.
 4. Vervolgens moet u contact opnemen met de registratiekliniek en uw polikliniekkaart krijgen.
 5. Over de volgorde waarin je de dokters moet bezoeken, kun je het ook aan de receptioniste vragen, maar volgens de wet moet de eerste en laatste arts je lokale huisarts zijn. Hij zal je vertellen hoe je de doorgang van de commissie het best kunt organiseren en later, je alle resultaten kunt verzekeren en een oordeel kunt geven over de vraag of je gezondheidsniveau geschikt is om te werken aan de functie waarin je bent geïnteresseerd.
 6. Als de enquête een tank met gewassen bevat, moet u erop letten dat afdrukken met de resultaten niet alleen in het medische boek staat, maar ook in de formuliersjabloon. Bij afwezigheid van ten minste één dergelijk zegel, heeft de therapeut niet het recht om een ​​advies en werkvergunning af te geven.
 7. Nadat u de conclusie hebt ontvangen, kunt u terecht bij degene die u naar het onderzoek heeft verwezen (verpleegkundige of personeelsafdeling) en alle ontvangen documenten afgeven. Het is het beste om een ​​kopie van het hygiënisch boek te maken en te helpen.

Lijst van verplichte artsen en tests

Zoals hierboven al vermeld, heeft elk beroep een bepaalde lijst van verplichte testen en artsen die bezocht moeten worden door een toekomstige werknemer. Maar er zijn die punten die verplicht zijn en dus hetzelfde voor alle posities en leeftijden.

Dit is een basislijst van specialisten die iedereen moet bezoeken bij het solliciteren.

Dit zijn de artsen die we verplicht zijn om 1-2 keer per jaar te bezoeken zonder herinneringen, maar helaas doen we het alleen met geweld:

 1. Therapeut. Leid u naar de juiste specialisten en schrijf uw deskundig oordeel over naleving of niet-naleving van het niveau van fysieke en mentale (indien nodig) gezondheid van de ingenomen positie.
 2. Gynaecoloog en chirurg (voor respectievelijk vrouwen en mannen). Het is zeer wenselijk om deze artsen tweemaal per jaar te bezoeken met preventieve bezoeken, maar voordat ze worden ingehuurd - deze reis is niet vrijwillig, maar verplicht. Detectie van ziekten in de "mannelijke" of "vrouwelijke" delen in de vroege stadia kan hen in 87% van de gevallen het hoofd bieden.
 3. Fluorografie is voor iedereen een must. Deze vereiste heeft een solide basis, gezien de huidige statistieken over de incidentie van tuberculose. Het ministerie van Volksgezondheid besteedt veel zorg aan het bijhouden van gegevens over fluoronderzoeken, daarom lopen u en de arts (verpleegkundige) het risico strafrechtelijk aansprakelijk te worden gehouden voor het proberen om de resultaten te kopen.

Nuances van het uitbrengen van een mening

Opgemerkt moet worden dat voorlopig nog niet alle werkgevers gewend zijn om samen te werken met privéklinieken, daarom zijn ze terughoudend in het accepteren van certificaten van 'particuliere handelaren' uit angst voor onbetrouwbare informatie.

De beste uitweg voor iemand die een onderzoek begint, is om de werkgever onmiddellijk te vragen of hij de bevindingen van een arts van een particuliere medische instelling accepteert.

Opgemerkt moet worden dat alleen tests die niet door de therapeut werden beschouwd geen reden voor toelating zijn. Dat wil zeggen, als u de diensten van een privékliniek gebruikt, heeft u twee opties om een ​​conclusie te trekken: neem contact op met een arts in dezelfde kliniek of breng resultaten naar uw huisarts op het registratieadres.

Wie moet betalen en hoeveel?

Volgens de arbeidswet moet de werkgever betalen voor de verplichte items in de enquête. Bovendien heeft hij niet het recht om aanvullende tests te kiezen zonder daarvoor te betalen.

Zelfs als het bedrijf instemt om de kosten te betalen, heeft de werknemer het volledige recht om enquêtes te weigeren die niet zijn gereguleerd door de wetten van de Russische Federatie.

Wat betreft de gevallen waarin de werkgever een privéondernemer is, zal hij hoogstwaarschijnlijk niet betalen voor de inspectieprocedure. Dit is meestal te wijten aan het feit dat de standaardlijst met onderzoeken gratis is.

Implicaties en verantwoordelijkheid voor het niet hebben van een lichamelijk onderzoek

Volgens artikel 5.27.1. 3. Het ontbreken van een medisch dossier of een medisch onderzoek (evenals een achterstallige medische keuring) is een administratieve boete. De boete die wordt opgelegd aan de dader, die een persoon is, is 15 tot 25 duizend roebel, de rechtspersoon is verplicht het te betalen voor een bedrag van 110 - 130 duizend roebel.

Categorie van personen die een medisch onderzoek moeten ondergaan

Sommige beroepen vereisen alleen de aanwezigheid van fluorografie en de conclusie van de therapeut, gebaseerd op de oppervlakkige verzameling van de geschiedenis van de patiënt. Maar er zijn een aantal baanposities die alleen kunnen worden ingenomen door mensen die een volledige inspectie hebben ondergaan. Deze categorie omvat iedereen die met kinderen en voedsel werkt.

Werkers in de kinderopvang

Mantelzorgers, kindermeisjes, leerkrachten en zelfs de technische staf van kinderinstellingen moeten een volledig lichamelijk onderzoek ondergaan, zelfs als ze niet rechtstreeks communiceren met kinderen. Dit komt door het feit dat kinderen het risico lopen op verschillende virale en respiratoire aandoeningen.

Transportmedewerkers

Openbaar vervoer is een plaats waar grote aantallen mensen samenkomen. Een dag in één route taxi kan worden bezocht door enkele duizenden verschillende mensen. En helaas zijn ze niet allemaal gezond.

Een medisch onderzoek van een chauffeur of ander onderhoudspersoneel zorgt ervoor dat hij geen van de passagiers infecteert en dat zijn gezondheid sterk genoeg is om bestand te zijn tegen de constante effecten van micro-organismen en virussen die worden verspreid door druppels in de lucht.

Horeca werknemers

De snelste en zekerste manier om een ​​persoon met een soort ziekte te infecteren, is door bacteriën op zijn slijmvlies te plaatsen. In dit geval gebeurt penetratie en propagatie bijna onmiddellijk en het is erg moeilijk om dit proces te stoppen.

Om deze reden moeten cateringpersoneel verplichte medische onderzoeken ondergaan. Bovendien omvatten ze niet alleen de standaardlijst van tests en onderzoeken, maar ook de conclusie van de afwezigheid van E. coli of andere virussen uit de tank van het laboratorium, die kunnen worden overgedragen via tactiel contact.

Handelpersoneel

Nogmaals, werken met mensen vereist speciale zorg, daarom is een lichamelijk onderzoek, inclusief een volledige lichaamscontrole (tanklaboratorium is geen verplicht criterium), moet worden uitgevoerd voordat het naar het werk gaat en dan, binnen de voorwaarden die door de wet worden gespecificeerd.

Dit segment omvat werknemers in de voedingsindustrie en de verkoper van gefabriceerde goederen en diensten. Elk contact met mensen wordt geassocieerd met een bepaald niveau van schade aan de gezondheid. Ja, in sommige gebieden is het lager, terwijl het in andere gebieden niet op schaal is.

Voedingsindustrie

Medewerkers in de voedingsindustrie (absoluut alles, van technisch personeel tot managers) ondergaan een volledig lichamelijk onderzoek, inclusief tests voor hepatitis B en C, tuberculose, salmonellose en andere infectieziekten, onderzoek door een dermatoloog, gynaecoloog en chirurg (voor vrouwen en mannen respectievelijk).

Elke medewerker moet een hygiënisch boek met zegels van het sanitairstation en bacteriologisch laboratorium hebben.

De werkgever heeft het recht om een ​​persoon alleen te laten werken na het laatste medische onderzoek en het invoeren van alle testresultaten in het hygiëneboek van de werknemer.

waterwerken

Werknemers van waterleidingen, pompstations en reservoirs dragen een grote verantwoordelijkheid tegenover waterverbruikers. Daarom is de toelating van een werknemer zonder lichamelijk onderzoek ten strengste verboden en een strafbaar feit.

Een virus dat in het water komt, kan binnen een paar dagen een epidemie veroorzaken. Daarom moet elke medewerker een volledig onderzoek ondergaan en luisteren naar een lezing op het station.

minderjarigen

Er zijn geen speciale uitzonderingen in het medisch onderzoek voor minderjarigen. Het enige verschil is dat ze meestal niet moeten worden onderzocht door een cardioloog. In alle andere opzichten hebben ze dezelfde verplichtingen tegenover de samenleving.

De procedure voor het behalen van een medisch onderzoek voor toelating tot het werk

Overeenkomstig de arbeidswetgeving moeten bepaalde categorieën burgers een medisch onderzoek ondergaan om te werken.

Een dergelijke procedure is nodig om de gezondheidstoestand van een werknemer te bepalen en de mogelijkheid van artsen om een ​​bepaald type werk uit te voeren te beoordelen.

richting

De verwijzing naar het primaire medische onderzoek voor toelating tot het werk wordt door de werkgever aan de toekomstige werknemer verstrekt. Dit document bevat informatie over de werknemer en de naam van de medische instelling waarin hij door artsen zal worden onderzocht.

In de medische faciliteit wordt een kaart ingevoerd waar de conclusies worden vastgelegd bij het behalen van het examen door specialisten.

Download het verwijzingsformulier voor het doorgeven van de medische commissie bij het solliciteren naar een baan.

Volgorde

De lijst met specialisten van medische instellingen die moeten slagen, varieert afhankelijk van de functie die de toekomstige werknemer inneemt.

Ook verschilt de lijst afhankelijk van het geslacht van de werknemer.

De standaardlijst van artsen tijdens het onderzoek bij het solliciteren naar een baan:

Vrouwen zijn meestal gepland om te worden onderzocht door een gynaecoloog. Een medisch onderzoek door een gynaecoloog bij het solliciteren naar een baan is verplicht volgens de bestelling van het ministerie van gezondheidszorg van de Russische Federatie van 14 maart 1996 (zoals gewijzigd op 6 februari 2001).

Een specialist onderzoekt een vrouw, neemt bacteriologische en cytologische analyses. Als een onderzoek door een gynaecoloog verplicht is vanwege de bezetting van het beroep waarvoor een jaarlijks onderzoek vereist is, kan de vrouw deze procedure niet weigeren.

In geval van weigering van een medisch onderzoek door een gynaecoloog, mag de werkgever niet worden aangenomen.

Voor sommige vacatures is het noodzakelijk om een ​​psychiatrisch onderzoek te ondergaan bij opname op het werk.

Welke tests krijg ik voor een baan? Een toekomstige werknemer tijdens een voorafgaand medisch onderzoek moet een bloedtest en urinetest ondergaan, en een fluorografie en een elektrocardiogram ondergaan.

Na het doorlopen van het onderzoek van alle specialisten en het afleggen van tests, moet de werknemer een conclusie van een huisarts krijgen. Hoe lang duurt de medische raad voor toelating tot het werk? Hulp-conclusie is geldig van zes maanden tot een jaar, afhankelijk van het formulier.

instellingen

Voor een voorafgaand medisch onderzoek tijdens het dienstverband, geeft de werkgever een verwijzing uit waarin de naam en het adres van de medische instelling voor deze procedure worden vermeld.

Meestal worden contracten gesloten tussen een werkgever en een medische instelling die een vergunning heeft om medische onderzoeken uit te voeren.

Als het contract niet is gesloten tussen de werkgever en de medische instelling, ondergaat de toekomstige werknemer een eerste onderzoek door een specialist in een medische instelling die een vergunning heeft om deze procedures uit te voeren.

Stad, district, republikeinse dorpsklinieken hebben zo'n vergunning. Wanneer u contact opneemt met privé-medische centra en klinieken, is het noodzakelijk om de beschikbaarheid van een dergelijk document te verduidelijken.

Vormen van medische certificaten

Deze vorm van medisch certificaat is tweerichtingsverkeer, het heeft 12 punten. Vult de therapeut van de medische instelling met een indicatie van de persoonlijke gegevens van de werknemer met een lijst van eerder overgedragen ziekten, informatie over vaccinaties.

Vervolgens plaatst elke specialist die de inspectie uitvoert een markering in het certificaat. Het registreert ook testresultaten en mogelijke beperkingen. De conclusie over de professionele geschiktheid van de medewerker maakt het medisch bestuur.

De arts die het uitreikt, ondertekent deze formulier van het certificaat, de handtekening van de hoofdarts en het zegel van de medische instelling zijn ook geplaatst. Het certificaat (formuliernr. 086 / y) is zes maanden geldig vanaf de uitgavedatum.

Medisch certificaat formulier nummer 086 / y:

Nr. 001-GS / y

Deze vorm van het certificaat bevat een conclusie waarin staat dat een burger van de Russische Federatie geen ziekten heeft die de doorgang van civiele of gemeentelijke diensten van de Russische Federatie verhinderen.

Ook wordt dit certificaat gebruikt voor onderzoek van de persoon die onderzoek ondergaat, de aanwezigheid van de ziekte, waarbij de doorgang van dit soort diensten onmogelijk is. Het certificaat is ondertekend door de arts die het heeft afgegeven. Ook de handtekening van de hoofdarts en het zegel van de medische instelling.

Het certificaat (formuliernr. 001-ГС / у) is twaalf maanden geldig vanaf de uitgavedatum.

Dus voor de tewerkstelling krijgt de toekomstige werknemer een verwijzing voor een voorlopig medisch onderzoek. Bij het slagen voor het examen is het noodzakelijk om alle artsen te doorlopen die worden vermeld in het certificaat dat is afgegeven door de therapeut.

Deze procedure is nodig om de gezondheidstoestand van de toekomstige werknemer en de geschiktheid van een toekomstige functie te beoordelen.

Medisch onderzoek voor werk

Velen van u hebben waarschijnlijk te maken met de noodzaak om een ​​eerste medisch onderzoek te ondergaan. Een kandidaat voor een vacature moet een lichamelijk onderzoek ondergaan bij het solliciteren, zodat de werkgever precies weet of de fysieke en psychische gesteldheid van de aanvrager hem in staat stelt een bepaalde hoeveelheid werk te verrichten in specifieke werkomstandigheden.

Het is geen geheim dat werkgevers in de regel kiezen voor potentiële aanvragers die een goede gezondheid hebben zonder enige contra-indicaties. Een medisch onderzoek tijdens de rekrutering maakt het mogelijk om de verspreiding van verschillende ziekten te voorkomen, ongevallen op het werk te voorkomen als gevolg van ontoereikende personeelsacties en om risico's voor het leven van werknemers en klanten te voorkomen. Werkzoekenden voor banen waarvoor een risico bestaat, met bronnen van verhoogd gevaar, met verantwoordelijkheid voor het leven van anderen, enz. verplicht ondergaan een psychiatrisch onderzoek.

Een lichamelijk onderzoek vereist meestal de resultaten van een klinische analyse van bloed en urine, elektrocardiografie, fluorografie of röntgenfoto van de borst, evenals de conclusies van een therapeut, chirurg, oogarts, neuroloog, psychiater en andere specialisten, afhankelijk van het type toekomstige activiteit. Voor vrouwen is het verplicht om een ​​onderzoek door een gynaecoloog en een mammologist op te nemen. Bij het afleggen van een lichamelijk onderzoek worden verschillende factoren vastgesteld die van invloed zijn op een persoon in de omstandigheden van het toekomstige werk van de kandidaat, die naar verwachting het lichaam zullen beïnvloeden. Als het toekomstige werk van een persoon bijvoorbeeld verband houdt met thermische stress, moet de inspectie de thermische stabiliteit van zijn lichaam bepalen.

In overeenstemming met de wetgeving van de Russische Federatie moet een werkgever een medisch onderzoek organiseren wanneer hij solliciteert naar een baan, wat niet altijd wordt uitgevoerd. Het bedrijf moet de aanvrager, goedgekeurd voor de vacature, een verwijzing voor een lichamelijk onderzoek geven en objectief alle schadelijke productiefactoren vermelden, waarvan de impact op de werknemer tijdens het werk zal worden uitgeoefend. Alle nodige specialisten maken, in overeenstemming met hun profiel, een conclusie over de mate waarin de gezondheidstoestand van de aanvrager voldoet aan het te verrichten werk. Op basis van de conclusies van alle artsen wordt een algemene conclusie over professionele geschiktheid opgesteld. Alle gegevens van het medisch onderzoek zullen zeker worden vastgelegd op de polikliniekkaart.

Soms gebeurt het dat aanvragers geen lichamelijk onderzoek doorstaan ​​bij het aanvragen van een baan vanwege enkele afwijkingen van de gezondheidsnormen. Als iemand geen medische verklaring heeft ontvangen, betekent dit dat hij of zij geen medisch onderzoek heeft afgelegd en dat kandidaten die geen medisch certificaat hebben, niet mogen werken.

Heb je een fout in de tekst gevonden? Selecteer het en druk op Ctrl + Enter.

Medisch examen bij het solliciteren naar een baan: welke artsen moet je ondergaan?

De hoofdtaak van de werknemer die een medisch onderzoek moet afleggen, is na te gaan of de werknemer in staat is zijn taken uit te voeren zonder de gezondheid te schaden. Bovendien kan dit evenement worden georganiseerd voor specialisten van het bedrijf met een preventief doel: om de eerste tekenen van beroepsziekten te identificeren en passende maatregelen te nemen om deze te voorkomen. Daarom moet elke potentiële werknemer weten welke artsen deel uitmaken van het lichamelijk onderzoek bij het solliciteren naar een baan.

Een verwijzing naar een medisch onderzoek stelt een werkgever in staat toezicht te houden op werknemers die hun taken uitvoeren onder invloed van negatieve factoren in een onderneming. Deze procedure maakt het mogelijk om het uiterlijk van ziekten die zijn ontstaan ​​door de schuld van het management van het bedrijf, uit te sluiten.

Naast het feit dat de werkgever aldus voldoet aan de bestaande eisen van de wet, trekt hij ook meer betrouwbare specialisten naar zijn organisatie.

Soorten medische onderzoeken

Op dit moment zijn er verschillende soorten medische onderzoeken voor bedrijven, namelijk:

 • inleidende;
 • tijdschriften;
 • Buitengewoon.

Het eerste type omvat de passage van deze procedure om een ​​nieuwe werkplek te vinden. Als de specialist al een tijdje in het bedrijf is, moet hij het ziekenhuis minstens een keer per twee jaar bezoeken. Overeenkomstig artikel 213 van de arbeidswet van de Russische Federatie moeten werknemers die jonger zijn dan 21 jaar elk jaar een medisch onderzoek ondergaan. Wat betreft de buitengewone onderzoeken door artsen, kunnen ze worden uitgevoerd volgens de wensen van de werknemer. De reden voor een dergelijk verzoek aan de leiding van de organisatie kan medisch advies van deskundigen zijn.

Wat artsen zullen moeten doorgeven

De lijst van artsen voor een medisch onderzoek voor toelating tot het werk kan verschillend zijn. Alles hangt af van de positie die de specialist van plan is te krijgen. Deze procedure verschilt ook per geslacht.

Als we het hebben over het standaard medisch onderzoek, moet u de volgende artsen bezoeken:

 • optometrist;
 • audioloog;
 • een neuroloog;
 • een chirurg;
 • aan de therapeut (voor het verkrijgen van een medisch rapport).

Daarnaast zullen bloed- en urinetests moeten worden afgelegd en moeten de kamers worden bezocht voor het nemen van ECG's en fluorografie. Deze lijst is niet strikt vastgesteld, aangezien een mammologist en een gynaecoloog ook voor vrouwen kunnen worden verstrekt. Of, bijvoorbeeld, om de functie van een geldverzamelaar aan te vragen, moet u uw visie zeker controleren bij een oogarts, want een gezond gezichtsvermogen is nauw verbonden met de toekomstige taken van een specialist.

Ontvangst van een persoon in de adolescentie

Voor adolescenten wordt een voorlopig medisch onderzoek uitgevoerd op basis van de volgende punten:

 1. Laboratoriumstudies. Om dit te doen, zal het noodzakelijk zijn om een ​​fluorografieruimte te ondergaan, evenals om algemene urine- en bloedtests door te laten.
 2. Smalle specialisten. Hier zul je moeten kijken naar een neuroloog, een oogarts, een chirurg, een tandarts, een KNO-arts, een psychiater en een therapeut om een ​​algemene beslissing te nemen.
 3. Evaluatie van de fysieke gereedheid van een tiener om te werken. Ze kan een therapeut uitgeven. Het kan bijvoorbeeld een tijdje squatten zijn, maar alles is individueel voor elke medische instelling.

Medisch onderzoek voor toelating tot het werk: video

Wie is er nodig voor medische onderzoeken

Volgens artikel 213 van de arbeidswet van de Russische Federatie moeten werknemers van bedrijven of potentiële werknemers in verschillende gevallen een medisch onderzoek naar hun gezondheidstoestand ondergaan:

 • als de activiteit verband houdt met het beheer van enig transport;
 • in industrieën waar er gevaarlijke en schadelijke werkomstandigheden zijn (kraanmachinisten, brandweer, oliefabrieken);
 • experts op het gebied van handel, catering en voedingsmiddelenindustrie;
 • werknemers van educatieve en medische organisaties;
 • werknemers die zich bezighouden met het maken en repareren van waterwerken.

Personen die de meerderjarige leeftijd nog niet hebben bereikt, worden ook gelijkgesteld aan deze categorieën en moeten voor elke functie worden aanvaard na het ontvangen van een volledig ingevuld medisch-getuigschrift (artikelen 266 en 69 van de arbeidswet van de Russische Federatie).

Daarnaast zijn er verschillende categorieën werknemers voor primaire en periodieke medische onderzoeken. Dergelijke specialisten zijn werknemers van laboratoria die zich bezighouden met burgers die potentieel aan AIDS lijden of die met HIV zijn besmet, evenals het volledige team van bedrijven die betrokken zijn bij reddingsactiviteiten of atoomenergiebedrijven. De lijst van artsen voor lichamelijk onderzoek kan in dergelijke gevallen aanzienlijk verschillen.

Kenmerken van het medisch onderzoek voor toelating tot het werk, welke artsen en welke tests worden voorgeschreven

Voordat een werknemer op een nieuwe plaats begint, moet hij een hygiënisch boekje of een certificaat in de voorgeschreven vorm verstrekken. Ze bevatten informatie over de gezondheidsstatus van de werknemer.

Volgens de wet houdt de werkgever toezicht op de regelmatigheid van medische onderzoeken. Er is een verplichte - bij het aanvragen van een baan, vervolgens periodiek en, indien nodig, buitengewone passeren. In de meeste gevallen is de periodiciteit van de periodieke eenmaal per twee jaar, en onder moeilijke arbeidsomstandigheden is het jaarlijks.

Vereist lichamelijk onderzoek

De richting voor inspectie wordt uitgegeven door het management van de onderneming en heeft een arbitraire uitstraling. Het ziekenhuis geeft de conclusie van een speciaal formulier. Het bevat informatie over een potentiële werknemer: functie, die de aanvrager verwacht, beroep, werkervaring en verzekering. Er wordt bepaald wat het medisch onderzoek zou moeten zijn bij het solliciteren naar een baan, die artsen ondertekenen.

De keuze van de artsen wordt verzorgd door de sollicitant. Het is mogelijk dat de samenstelling van de specialisten wordt goedgekeurd door het ministerie of de afdeling waarin de werknemer gaat werken.

De goedgekeurde lijst van bekrompen specialisten omvat een oogarts, een chirurg; neuropathologist, otolaryngologist. Volgens de resultaten van hun onderzoek schrijft de therapeut zijn mening.

Analyses en studies

In het voortraject worden röntgenfoto's en een cardiogram gemaakt voor potentiële werknemers. De verplichte lijst bevat een aantal tests (bloed, urine). Bloedwaarden geven bloedplaatjes, leukocyten, rode bloedcellen en ESR aan. In het urine-eiwit worden suiker- en sedimentmicroscopie bepaald. Het resultaat van biochemische analyse is de bepaling van serumglucose en cholesterol.

Jaarlijks benodigde fluorografie volgen. Het wordt veroorzaakt door het gevaar van tuberculose. Vaker wordt het niet aanbevolen om het te doen vanwege de uitstraling van het lichaam. Als het jaar niet is verstreken, wordt fluorografie als geldig beschouwd.

Volgens de wet moet de districtstherapeut beginnen en het onderzoek voltooien. Aan het begin van de inspectie zal hij het eens worden over het passeren van de nodige smalle specialisten. Aan het einde zal hij de documenten certificeren en de definitieve vergunning afgeven. Elk van de artsen moet zijn eigen stempel op het formulier zetten. De patiënt moet nauwlettend worden gevolgd, zodat niemand het mist.

Bij het ondergaan van een medisch onderzoek door een gynaecoloog, wordt bij het aanvragen van een baan aandacht besteed aan bacteriologie (bestuderen van de flora) en cytologie (identificeren van atypische cellen).

Als een vrouw ouder is dan 40, dan zal ze om de twee jaar een echografie van de borstklieren ondergaan.

Naast de therapeut is een onderzoek door een psychiater en een narcoloog verplicht.

Minderjarigen zijn onderworpen aan dezelfde vereisten als reguliere werknemers. Toegegeven, ze hoeven geen cardioloog te ondergaan.
Voor sommige categorieën van werknemers wordt een korte cursus van colleges en een controle op de kennis van het sanitaire minimum verstrekt. Dit kan enkele dagen duren. Op dit moment is het noodzakelijk om speciale centra van hygiëne en epidemiologie bij te wonen.

Een medisch onderzoek onthult de aanwezigheid van beroepsziekten. Hun statistieken worden bewaard. Een analyse van de morbiditeit maakt het mogelijk om maatregelen te bepalen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren.

Gebruik van materialen is alleen toegestaan ​​als er een hyperlink is.

Privé- en openbare klinieken

De conclusie van het medisch onderzoek biedt zowel particuliere als openbare klinieken.

Een bezoek aan een kliniek is langer vanwege de wachtrijen. Voordeel - niet nodig om te betalen.

De voorkeur van een privékliniek - geen wachtrij en de resultaten zijn dezelfde dag gereed. Maar voor het comfort dat u moet betalen. Niet alle klinieken hebben echter het recht om medische keuringscertificaten af ​​te geven. Een certificaat van geestelijke gezondheid kan alleen worden verkregen in een staatsziekenhuis.

Bloedonderzoek vindt bijna alle klinieken met officiële registratie. Hun conclusies zijn gecertificeerd door handtekening en zegel. Tegelijkertijd geven sommige medische instellingen van de staat tests door voor de beschrijving in dezelfde privé-laboratoria met modernere apparatuur.

Het is noodzakelijk om exacte informatie van de werkgever te nemen: of het certificaat van een bepaalde privékliniek geschikt is. Volgens de arbeidswet betaalt de werkgever de inspectie. De werknemer behoudt het recht om te weigeren die artsen te bezoeken, wiens bezoeken niet zijn vastgelegd in de wetgeving en niet zijn gereguleerd bij de onderneming.

Functies voor verschillende categorieën werknemers

De arbeidscode van de categorieën die een medisch onderzoek ondergaan, onderscheidt mensen die zwaar en gevaarlijk werk verrichten, transportarbeiders, werknemers in de voedingsindustrie, werknemers van kinder- en medische instellingen. Onder speciale controle, degenen die in lange (voor enkele maanden) zakenreizen en werken in de omstandigheden van het verre noorden.

Voor degenen die met kinderen en voedsel werken, wordt een grondiger onderzoek uitgevoerd. Het moet alle personeelsleden van instellingen voor kinderen passeren, omdat kinderen een risico lopen op verschillende luchtwegaandoeningen.

Een grondig lichamelijk onderzoek wordt ook uitgevoerd in de transportsector, omdat degenen die mensen vervoeren niet alleen verantwoordelijk zijn voor hun leven, maar ook voor de gezondheid en veiligheid van passagiers.

Cateringmedewerkers kunnen mensen infecteren met verschillende virussen die met voedsel het lichaam binnenkomen. Naast standaardonderzoeken voor werknemers in de voedingssector, is een laboratorium verplicht om de afwezigheid van E. coli en andere virussen te melden. Aan werknemers in de handel worden dezelfde eisen gesteld.

De tabel bevat categorieën van werknemers voor wie ook verplichte medische vooronderzoeken zijn vastgesteld.

Verplichte en wenselijke testen op hiv-infectie

De test voor HIV-detectie is in de meeste gevallen niet verplicht, maar bepaalde categorieën van de bevolking moeten nog worden getest.

Iedereen wil weten wanneer hij moet worden getest op HIV. Bijvoorbeeld, bij het aanvragen van werk in sommige organisaties, kan de werkgever een certificaat van afwezigheid van infectie vereisen. Dergelijke acties zijn illegaal en om jezelf te beschermen, moet je je rechten kennen.

HIV-test voor inhuren

Medische staf van aids-centra, evenals onderzoekers die werken met het materiaal dat het virus bevat, moeten een screening ondergaan voor het aannemen van personeel.

Ook moeten artsen en gezondheidswerkers die in contact komen met lichaamsvloeistoffen of HIV-positieve patiënten jaarlijks worden getest op hiv in het medische boek (bij het ondergaan van een lichamelijk onderzoek).

Er moet aan worden herinnerd dat de detectie van de infectie bij een gezondheidswerker geen reden voor zijn ontslag is. In dit geval, als een persoon bijvoorbeeld als chirurg werkte, werd hij overgeplaatst naar een leerpositie, verpleegkundigen - naar het register of naar een andere positie waar documenten worden verwerkt en niet in contact komen met patiënten.

Gebruiken werknemers in andere beroepen een hiv-test voor een medisch boek? Deze enquête is niet verplicht voor alle andere beroepen, behalve het bovenstaande, met betrekking tot de medische industrie.

Moet ik door buitenlanders op HIV worden getest?

Buitenlanders dienen bij het verkrijgen van het staatsburgerschap een certificaat van niet-besmetting in bij de FMS. Bovendien is het noodzakelijk om de analyse verschillende keren door te geven, omdat het certificaat een vervaldatum heeft.

De migratiedienst vereist dat u een HIV-test doorstaat terwijl u documenten accepteert voor het verkrijgen van een patent op een baan. Een dergelijke procedure is verplicht voor alle buitenlanders die legaal in Rusland willen werken.

Moet ik worden getest op hiv om burgerschap te verkrijgen voor een geïnfecteerde persoon? Certificaat van afwezigheid van ziekte - een noodzakelijk onderdeel van het pakket documenten. Als de status positief is, geeft u een certificaat af, wat de basis is voor het weigeren om het staatsburgerschap te verkrijgen. Er zijn uitzonderingen op de regels die worden overwogen door de migratiedienst en de rechtbankautoriteiten.

Verplichte HIV-test in sommige gevallen

Zwangere vrouwen moeten vóór registratie worden gecontroleerd op infectie. Aangezien antistoffen enkele maanden na infectie mogelijk niet worden geproduceerd, worden ze na 30 weken zwangerschap opnieuw onderzocht.

Is het nodig om een ​​HIV-test te ondergaan na transplantatie, bloedtransfusie? Deze procedure is niet noodzakelijk, maar artsen bevelen aan dat nadat de transplantaties zijn uitgevoerd of, enkele maanden na de transfusie, ze worden gecontroleerd op de aanwezigheid van een infectie.

Het wordt aangeraden om elke 3 maanden een persoon te controleren die regelmatig contact heeft met een geïnfecteerde persoon. Het gebruik van barrière-anticonceptie (condooms) is niet honderd procent bescherming tegen het virus, omdat het in zeldzame gevallen wordt overgedragen via contact-huishoudelijke middelen.

Experts hebben een HIV-test nodig voordat geplande operaties worden uitgevoerd. Dit is een noodzakelijke procedure om verhoogde veiligheidsmaatregelen toe te passen tijdens chirurgische ingrepen.

Kinderen geboren uit geïnfecteerde vrouwen moeten worden gecontroleerd op antistoffen tegen het virus. Moederantistoffen zijn ongeveer een jaar in het bloed van de baby aanwezig, dus het DNA van de pathogenen wordt gedetecteerd door de polymerasekettingreactiemethode.

Iedereen zou regelmatig bloed moeten geven voor onderzoek. Als de infectie in een vroeg stadium wordt gedetecteerd, kunt u goede voorspellingen doen over de late ontwikkeling van het ziektebeeld.

Eenvoudig en duidelijk over het slagen voor een medisch onderzoek bij het solliciteren naar een baan

Voor de tewerkstelling in bepaalde categorieën posten is een voorafgaande medische keuring vereist.

De werkgever heeft tenslotte niet het recht om personen met medische contra-indicaties toe te laten hun werk te verrichten.

Daarom zijn er voor elk beroep bepaalde vereisten en een lijst van artsen die de toekomstige werknemer moeten onderzoeken en een oordeel moeten geven over zijn gezondheidstoestand om het werk van een ongeschikte gezondheidswerker uit te sluiten.

Laat ons u vertellen welke artsen u moet doorlopen en welke tests u moet doorlopen om een ​​medisch boek of certificaat te krijgen, waar en hoe alles te doen en hoelang het door de medische commissie afgegeven document geldig is.

Verwijzing voor een voorafgaand medisch onderzoek

Nog vóór de tewerkstelling wordt de aanvrager doorverwezen voor een medisch onderzoek. Zijn passage beschermt de werkgever tegen het inhuren van een werknemer die om gezondheidsredenen niet geschikt is.

Ze geven aanwijzingen aan mensen op basis van het bestelnummer 302Н van het ministerie van Volksgezondheid en Sociale Ontwikkeling van de Russische Federatie. In overeenstemming met de bestelling, worden de volgende onderworpen aan medisch onderzoek op het werk:

 • Personen jonger dan 18 jaar.
 • Medewerkers die zorgen voor gevaarlijke en gevaarlijke productie.
 • Medewerkers, beroepen, die verband houden met het besturen van voertuigen.
 • Medewerkers geaccepteerd in de levensmiddelenindustrie en de handel.
 • Specialisten die betrokken zijn bij het werk onder de grond.
 • Toekomstige atleten.
 • Medewerkers van medische en kinderopvang.
 • Personen die een baan aannemen op een rotatiebasis in het Verre Noorden.
 • Werknemers die in vacatures worden geplaatst die verband houden met gezondheidsrisico's.

De werkgever voltooit de verwijzing naar het fysieke en bevat de volgende informatie:

 1. Informatie over de werkgever.
 2. Gegevens van de aanvrager (naam en geboortedatum).
 3. Details van medische instellingen.
 4. Type medisch onderzoek.
 5. Positie en naam van de afdeling waar de werknemer komt werken.
 6. Indicatie van arbeidsomstandigheden.

Hoe een commissie doorgeven?

Om een ​​medisch onderzoek af te leggen en een conclusie te krijgen over de gezondheidstoestand, zijn de volgende acties nodig:

 1. Krijg een routebeschrijving van uw werkgever.
 2. Op een bepaald moment verschijnen in een medische faciliteit met een paspoort en contact opnemen met de therapeut.
 3. Neem de richting van diagnostische onderzoeken en tests, indien mogelijk, doorgeven op dezelfde dag.
 4. Beslissen over bezoeken aan andere artsen.
 5. Krijg een medisch rapport of medisch boek.
 6. Breng het afgewerkte document naar de werkgever.

Een medisch onderzoek voor een baan kan binnen 2-3 dagen worden voltooid. Er is niets moeilijk in deze procedure.

Lijst van artsen

Standaardlijst van artsen die een baan moeten zoeken:

 1. Optometrist. Controleert de focus van visie en fundus.
 2. KNO-arts. Onderzoekt de neusholte, gehoor en keel voor de aanwezigheid van ziekten en afwijkingen van de norm.
 3. Chirurg. Controleert de algemene toestand van het lichaam. Hij stelt vragen over verwondingen, hersenschudding en verwondingen die in de toekomst kunnen worden gevoeld en die succesvol werk belemmeren.
 4. Gynaecoloog. Voert een korte diagnose uit en neemt een staafje voor analyse. Volgens de beschikking van het ministerie van Volksgezondheid 302N en Art. 213 van de arbeidswet van de Russische Federatie, alle vrouwen zijn verplicht om deze specialist te passeren. Weigering om te ondergaan ontneemt haar de mogelijkheid om een ​​medische verklaring te verkrijgen, en dus de positie.
 5. Narcoloog (psychiater). Hij stelt vragen over psychische aandoeningen, hoofdletsel, evenals het gebruik van drugs, alcoholische dranken en het gebruik van verschillende medicijnen. Vaak zijn er problemen met een psychiatrisch onderzoek vanwege het feit dat deze specialist niet in alle medische instellingen is, en je moet doorgaan naar een andere plaats.
 6. Therapeut. De arts, aan wie de aanvrager in de eerste plaats komt voor verwijzing naar andere artsen en, ten slotte, met de resultaten van alle examens. Hij voert een basisexamen, meet de bloeddruk, verzamelt informatie over vaccinaties en brengt een rapport uit.

Bij het slagen voor een medisch onderzoek, kan je worden opgedragen om extra specialisten te bezoeken. Pas nadat aan alle vereisten is voldaan, wordt een conclusie uitgevaardigd.

Welke tests doen?

De verplichte lijst bevat de volgende tests:

 • Urineonderzoek. Praten over de toestand van het urogenitale systeem.
 • Klinische analyse van bloed. Vereist om de conditie van het lichaam te controleren.
 • Biochemische screening voor glucose en cholesterol in serum.
 • Uitstrijkje op cytologisch en bacteriologisch onderzoek voor vrouwen.

Personen die een baan op het gebied van onderwijs, onderwijs, medicijnen, handel, voedingsindustrie, huisvesting en gemeentelijke diensten aannemen, passeren bovendien tests voor:

 • Seksueel overdraagbare aandoeningen.
 • Uitstrijkje van keelholte.
 • Intestinale infecties en wormen.

En ook noodzakelijkerwijs voldoende en functionele studies:

 • ECG.
 • Fluorografie.
 • De studie van het vestibulaire apparaat (voor beroepen in verband met werk op grote hoogte).
 • Spirografie (elektriciens, brandweerlieden, gasman).
 • Gastroscopie (Far North).
 • Oftalmoscopie van de fundus, evenals lengte, gewicht, bloedgroep en Rh-factor voor bestuurders.

Houdbaarheid resultaten

Voor korte-termijnanalyses zijn onder meer:

 • Bloed-, urine-, keel- en neusuitstrijkjes, bacteriologische en cytologische onderzoeken, elektrocardiogram zijn slechts 10 dagen geldig.
 • Analyseert voor ZPRR tot 6 maanden.
 • Fluorografie 365 dagen.
 • Mammografie 2 jaar, op voorwaarde dat eerdere onderzoeken geen pathologieën hadden.

Daarom moet u eerst alle tests afleggen en vervolgens specialisten bezoeken.

Waar kan ik terecht voor het eerste lichamelijk onderzoek?

U kunt een medisch onderzoek ondergaan in een openbare of privékliniek. De belangrijkste voorwaarde is dat de instelling een vergunning heeft om dergelijke diensten te verlenen.

Het is nodig om vooraf te weten te komen of er een psychiater in de kliniek is: vaak is het er niet en dan moet je de relevante informatie krijgen die je nodig hebt om contact op te nemen met een psychiatrisch ziekenhuis in de gemeenschap.

Vaak hebben organisaties contracten met medische instellingen en sollicitanten voor vacatures worden daarheen gestuurd. Dit versnelt het proces van slagen voor het medisch onderzoek.

Van het aantal aankomende enquêtes hangt af van de kosten van de inspectie. De werkgever betaalt het medisch onderzoek voor werk. De kosten per aanvrager voor vacature kunnen variëren van 500 tot 4500 p. Als de aanvrager het op eigen kosten heeft aangenomen, moet de werkgever alle kosten vergoeden.

Welk soort gezondheidscertificaat zou moeten geven?

De uiteindelijke beslissing van de therapeut dat de kandidaat voor de vacature het medisch onderzoek heeft doorstaan, is een certificaat dat is afgegeven op basis van de conclusies van andere specialisten van de medische instelling. Er zijn twee soorten referenties:

Document 086 / y

Document 086 / y heeft het A5-formaat en wordt zowel aan de voor- als achterkant ingevuld. Dergelijke hulp bevat de volgende informatie:

 1. Document nummer
 2. Informatie over de medische instelling.
 3. Informatie over de aanvrager die het certificaat ontvangt (naam, geboortedatum, woonadres).
 4. De lijst met eerder geleden ziekten en vaccinaties.
 5. Conclusies van artsen samen met handtekeningen en zegels.
 6. Röntgengegevens en analyses.
 7. Medische conclusie over professionele geschiktheid.
 8. Datum van uitgave

Vul het document 086 / in inkt is uitsluitend donkerblauw of zwart. Het wordt ondertekend door de arts die het certificaat afgeeft en de hoofdarts die de fysieke leiding heeft. Ze plaatsten een rechthoekig zegel van de medische instelling, een stempel op de passage van fluorografie en een rond zegel van de therapeut.

Medische hulp 001GS

Bevat informatie waaruit blijkt dat de aanvrager geen ziekten heeft die de doorgang van civiele of gemeentelijke diensten verhinderen. Voor het verkrijgen van een 001GS-certificaat is het voldoende om toestemming te krijgen van een psychiater en een narcoloog. En neem ook een bloedtest en urine. Hierna zal de therapeut advies uitbrengen over professionele fitheid. Ondertekend door dezelfde personen als het certificaatformulier 086 / y.

Steekproefhulp van het psychiatrisch ziekenhuis bij het solliciteren naar een baan:

Geldigheid van het ontvangen document

De wetgeving bepaalt de volgende geldigheidsduur van certificaten van medische commissies:

 1. Voor een formulier 086 / op - zes maanden.
 2. Voor formulier 001-ГС / у - 1 jaar.

Werkgevers hebben in sommige omstandigheden het recht om de termijnen te negeren. Bijvoorbeeld als de werknemer tijdens de geldigheidsperiode van het certificaat ernstig ziek was. In dit geval wordt het document geannuleerd en wordt de persoon voor een tweede fysiek onderzoek opgestuurd.

Als het certificaat is afgegeven voor één organisatie en de aanvrager heeft besloten om een ​​baan te zoeken bij een ander bedrijf, kan het document als ongeldig worden beschouwd en heeft de werkgever het recht om opnieuw medisch onderzoek te vragen.

Medisch onderzoek naar werk is een must. Voor de werkgever helpt deze procedure de verspreiding van ziekten te voorkomen, risico's voor het leven van werknemers te voorkomen en ongelukken in de onderneming te voorkomen. En voor de aanvrager is een geweldige kans om te achterhalen hoe gezond ze zijn. Bovendien kost het fysieke niet veel tijd.

Lichamelijk onderzoek

Het primaire medische onderzoek voor toelating tot het werk is een vrij belangrijke procedure. Het is belangrijk dat de werkgever begrijpt dat een gezond persoon wordt geaccepteerd.

Bovendien ondergaan degenen die al in het bedrijf werken regelmatig deze procedure.

Daarom zullen we vandaag bekijken hoe we een lichamelijk onderzoek kunnen doorstaan ​​als we solliciteren op een baan, de arbeidswetgeving van de Russische Federatie tijdens een inspectie en meer.

TK RF en andere wetten

In de arbeidswet wordt de procedure voor het slagen voor een medisch onderzoek voor de tewerkstelling beschreven in de artikelen 212, 213. Hierin wordt uitgelegd hoe vaak het jaarlijkse medische onderzoek op het werk plaatsvindt (arbeidscode, artikel 213). En in artikel 214 worden de taken van de werknemer op het gebied van arbeidsbescherming beschreven.

U moet ook verwijzen naar artikel 185 van de arbeidswet van de Russische Federatie. Volgens dit artikel moet de tijd die door de werknemer is besteed aan de doorgang van artsen, worden betaald.

Arbeidswet van de Russische Federatie, artikel 214. Verplichtingen van een werknemer op het gebied van arbeidsbescherming

 • voldoen aan de arbeidsbeschermingseisen;
 • persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen correct toepassen;
 • getraind zijn in veilige methoden en technieken voor het uitvoeren van werk en eerste hulp bieden aan benadeelden in productie, briefing over arbeidsbescherming, training op de werkplek, testen van kennis van arbeidsbeschermingseisen;
 • Breng uw direct leidinggevende direct op de hoogte van elke situatie die het leven en de gezondheid van mensen bedreigt, van elk ongeval dat zich heeft voorgedaan op het werk, of van de verslechtering van zijn of haar gezondheid, waaronder tekenen van een acute beroepsziekte (vergiftiging);
 • ondergaan verplicht inleidende (bij het aanvragen van een baan) en periodieke (tijdens het werk) medische onderzoeken, andere verplichte medische onderzoeken, en ondergaan buitengewone medische onderzoeken op aanwijzing van de werkgever in de gevallen waarin deze Code en andere federale wetten voorzien.

De arbeidswetgeving van de Russische Federatie, artikel 185. Garanties voor werknemers die naar medische onderzoeken worden gestuurd

Op het moment van het medisch onderzoek voor werknemers die volgens deze Code verplicht zijn om een ​​dergelijk onderzoek te ondergaan, blijft het gemiddelde salaris op de werkplek bestaan.

En volgens artikel 212 van de arbeidswet van de Russische Federatie heeft een werkgever niet het recht om een ​​werknemer te laten werken zonder medisch onderzoek.

Onder verwijzing naar de artikelen 121 en 157 van de arbeidswet van de Russische Federatie kan de volgende conclusie worden getrokken.

Als de werknemer de artsen niet heeft bezocht vanwege omstandigheden die van hem afhankelijk zijn, wordt de niet-actieve tijd niet betaald.

Maar een werknemer die vanwege omstandigheden buiten zijn macht de kliniek niet kon bezoeken, wordt voor niet-actieve tijd betaald.

Artikel 69 van de arbeidswetgeving van de Russische Federatie stelt dat alle minderjarige burgers een medisch onderzoek moeten ondergaan om te werken.

Arbeidswet van de Russische Federatie, artikel 69. Medisch onderzoek bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst

Let op. Beschikking van het Ministerie van Gezondheidszorg van Rusland van 12 april 2011 Nr. 302n keurde de Lijsten met schadelijke en (of) gevaarlijke productiefactoren en werken goed waarin voorafgaand en periodiek medisch onderzoek (onderzoeken) worden uitgevoerd, en de Procedure voor het uitvoeren van deze onderzoeken (enquêtes).

Personen onder de leeftijd van achttien jaar, evenals andere personen in de gevallen bepaald door deze Code en andere federale wetten, zijn onderworpen aan verplicht voorafgaand medisch onderzoek bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst.

Je kunt ook de volgende wetten raadplegen:

 1. Resolutie van de Chief Sanitary Doctor van de Russische Federatie van 06/03/03 N 118. Deze wet is van toepassing op specialisten die meer dan 50% van hun werktijd aan de computer doorbrengen.
 2. Art. 10 van de federale wet van 30.03.95 N 38. Volgens dit decreet zijn buitenlandse burgers verplicht om de werkgever een certificaat te bezorgen waarin staat dat ze niet zijn besmet met HIV.

Artikel 10. Voorwaarden voor toegang tot de Russische Federatie van buitenlandse staatsburgers en staatlozen

 1. Diplomatieke missies of consulaten van de Russische Federatie verstrekken een Russisch visum voor binnenkomst in de Russische Federatie voor buitenlandse staatsburgers en staatlozen die langer dan drie maanden in de Russische Federatie aankomen, op voorwaarde dat zij een bewijs van hun afwezigheid van HIV-infectie overleggen, tenzij anderszins voorzien door internationale verdragen van de Russische Federatie. Deze bepaling is niet van toepassing op werknemers van diplomatieke missies en consulaten van buitenlandse landen, werknemers van internationale intergouvernementele organisaties en hun gezinsleden.
 2. De vereisten voor dit certificaat worden vastgesteld door het federale uitvoerende orgaan dat is gemachtigd door de regering van de Russische Federatie.

Artikel 34. Verplichte medische keuringen

 1. Om het vóórkomen en de verspreiding van besmettelijke ziekten, niet-overdraagbare massa's (vergiftigingen) en beroepsziekten, werknemers in bepaalde beroepen, industrieën en organisaties te voorkomen, moeten zij bij de toelating tot het werk eerst een medisch onderzoek ondergaan (hierna: medische onderzoeken).
 2. Indien nodig kunnen, op basis van voorstellen van de instanties die het sanitaire en epidemiologische toezicht van de federale staat uitvoeren, aanvullende indicaties voor medisch onderzoek van werknemers worden ingevoerd door beslissingen van overheidsinstanties van de samenstellende entiteiten van de Russische Federatie of lokale overheden in individuele organisaties (winkels, laboratoria en andere structurele eenheden).
 3. Individuele ondernemers en rechtspersonen zijn verplicht om de nodige voorwaarden te scheppen voor tijdige medische onderzoeken door werknemers.
 4. Werknemers die weigeren medische onderzoeken te ondergaan, mogen niet werken.
 5. Gegevens over de passage van medische onderzoeken moeten worden opgenomen in de persoonlijke medische boeken en dossiers van medische organisaties van de nationale en gemeentelijke gezondheidszorgstelsels, evenals de instanties die het federale staatseconomie- en epidemiologische toezicht uitvoeren.
 6. De procedure voor het uitvoeren van verplichte medische onderzoeken, registratie, het bijhouden van rapporten en het verstrekken van persoonlijke medische dossiers aan werknemers wordt bepaald door het federale uitvoeringsorgaan dat het regelgevingskader op het gebied van gezondheidszorg implementeert.

Wie gaat er voorbij?

Het doorgeven van een medische keuring voor werk is verplicht voor:

 • minderjarige burgers;
 • werknemers die zich bezighouden met hard werken of verband houden met schadelijke werkomstandigheden. Ook moeten de bestuurders van voertuigen een medische commissie passeren om een ​​baan te krijgen;
 • werknemers in de levensmiddelenindustrie, catering, handel, gezondheidszorgfaciliteiten, kinderopvangfaciliteiten, waterwerken;
 • degenen die op rotatiebasis werkzaam zijn;
 • degenen die werkzaam zijn in de regio's van het Verre Noorden en gebieden die daaraan gelijkwaardig zijn;
 • atleten;
 • werknemers wiens activiteiten rechtstreeks verband houden met het verkeer van treinen;
 • degenen die zijn toegelaten tot de douaneautoriteiten;
 • degenen die in dienst zijn van de redder;
 • de rechters;
 • degenen die werkzaam zijn in onderwijsinstellingen;
 • hostel werknemers;
 • werknemers in de schoonheidssalon: kappers en schoonheidsspecialisten;
 • medisch personeel;
 • gezondheidszorg personeel.
 • U kunt meer in detail uitzoeken wie een lichamelijk onderzoek moet ondergaan door een ander artikel te lezen.

  Is het mogelijk om een ​​medisch onderzoek op het werk te weigeren?

  Wat houdt het onderzoek in?

  Voor elke functie is er een specifieke lijst waarvan medisch onderzoek moet worden uitgevoerd bij het solliciteren naar een baan.

  Fysiek aan het werk, is het mogelijk om geen gynaecoloog voor vrouwen te hebben?

  We zullen proberen om erachter te komen in het onderstaande artikel.

  In de standaardversie omvat de passage van de medische commissie bij het solliciteren de volgende artsen:

  1. Optometrist.
  2. Chirurg.
  3. ENT.
  4. Neuroloog.
  5. Therapeut (geeft de conclusie van de medische raad).

  De lijst met laboratoriumonderzoeken die is opgenomen in het medisch onderzoek om voor elke functie te werken:

  1. Klinische bloed- en urinetests.
  2. ECG.
  3. Fluorografie.
  4. Biochemische analyse van bloedsuiker en cholesterol.
  5. Voor vrouwen is een medisch onderzoek door een gynaecoloog vereist bij het solliciteren naar een baan, uitstrijkje.

  Bijvoorbeeld een medisch onderzoek voor het inhuren van een chauffeur: naast de reeds vermelde artsen, is het noodzakelijk om dokters te ondergaan zoals een narcoloog en een psychiater.

  En ze moeten alleen worden vastgehouden in de woonplaats van de bestuurder.

  Als de bestuurder een zwangere vrouw is, moet zij ook door een gynaecoloog worden onderzocht.

  En voor mensen die een lichamelijk onderzoek ondergaan terwijl ze met een computer werken, zijn geen extra artsen nodig.

  Alleen de lijst is verplicht.

  U kunt meer lezen over wat voor soort artsen u hier moet doorlopen.

  Welke documenten zijn nodig om het medisch onderzoek voor werk te slagen?

  • een paspoort van een burger aan wie een voorlopig medisch onderzoek is gepland;
  • richting van de onderneming waar de burger werkzaam is. Meestal in de richting van gemarkeerd die enquêtes die nodig zijn voor een burger voor de werkgelegenheid;
  • poliklinische kaart.

  Voor het ontwerp moet je een foto van 3x4 opgeven. Wanneer u voor het eerst een aanvraag indient, moet u ook SNILS, een OMS-verzekering en een ontvangstbewijs voor de betaling van een medisch onderzoek in deze kliniek verstrekken.

  We merken ook op dat als een medisch onderzoek plaatsvindt in een betaalde kliniek, het niet nodig is om SNILS en OMS aan te bieden.

  Certificaat doorgeven

  Nadat alle artsen zijn geslaagd, wordt een certificaat afgegeven bij het passeren van een lichamelijk onderzoek bij het solliciteren naar een baan. Het certificaat geeft aan of de medewerker een lichamelijk onderzoek heeft afgelegd of niet. In sommige gevallen wordt het certificaat van het medisch onderzoek voor toelating tot het werk niet afgegeven en wordt een medisch boek verstrekt. Maar het medische boek wordt niet onmiddellijk uitgegeven.

  Als de functie vereist dat een medisch boek wordt geregistreerd, voordat het wordt uitgereikt aan een persoon die alle artsen heeft gepasseerd, wordt een certificaat afgegeven waarin staat dat zijn persoonlijke medische boek in het ziekenhuis ligt, heeft hij dokters gepasseerd en krijgt het document zelf een bepaald nummer.

  Voor toelating tot het werk is meestal een certificaat vereist om een ​​medische commissie op een formulier 086 / y door te geven.

  Sinds 2009 is het voor tewerkstelling bij de overheid noodzakelijk om een ​​certificaat 001-HS / y te overleggen.

  Niet geslaagd voor een medisch onderzoek op het werk - wat te doen?

  U kunt niet slagen voor het onderzoek in het geval van detectie van ziekten waarmee het onmogelijk is om in dit gebied te werken. Het is bijvoorbeeld een open vorm van tuberculose of andere ziekten die door onderzoek worden gedetecteerd.

  Als dit gebeurt, moet u een behandeling ondergaan. In dit geval is er een plaats die moet worden ontslagen voor arbeid die geen medisch onderzoek heeft ondergaan voordat deze is goedgekeurd en aan de werkgever is gegeven.

  De lijst van ziekten waarvoor geen certificaat van medisch onderzoek is afgegeven:

  1. Oogziekte. Als dit computerwerk is of acties die te maken hebben met autorijden, is het onwaarschijnlijk dat mensen die problemen met het gezichtsvermogen hebben, hiertoe worden toegelaten.
  2. Besmettelijke huidziekten.
  3. In sommige gevallen is het alcoholisme, drugsverslaving en geestesziekte.

  Het is bijvoorbeeld onmogelijk om als bestuurder te werken als iemand aan epileptische aanvallen, in welke vorm dan ook, lijdt of behoorlijk ernstige gehoorbeperkingen heeft, evenals mentale retardatie.

  Maar de werknemers, van wie de activiteit is verbonden met computers, meestal alle examens passeren. Er zijn geen speciale ziekten voor hen aangegeven.

  Als de bestuurder de inspectie voorafgaand aan de reis niet heeft doorstaan, mag hij niet veranderen. De werknemer moet naar de kliniek worden gestuurd.

  Duur en frequentie

  De geldigheidsduur van het medisch onderzoek tijdens het dienstverband is anders. Referentie 086 / y is bijvoorbeeld zes maanden geldig. Het hygiëneboekje wordt een jaar geldig geacht, daarna moet je het examen opnieuw afleggen.

  Een medisch onderzoek wordt uitgevoerd met een frequentie van 1 keer in 6 maanden tot 1 keer in 2 jaar, afhankelijk van het bedrijf.

  Medewerkers van wie het werk verband houdt met werken op een computer (als ze meer dan 50% van de werktijd aan de computer besteden), moeten eens in de twee jaar een medisch onderzoek ondergaan als ze ouder dan 21 zijn.

  Autobestuurders moeten ook eens in de 2 jaar een medisch onderzoek ondergaan. Bovendien moeten bestuurders aan het begin van elke dienst een medisch onderzoek ondergaan. Deze inspectie wordt pre-trip genoemd en is vereist om iedereen die voertuigen aandrijft te passeren.

  Individuele ondernemers, wier acties verband houden met transport, moeten ook een inspectie voorafgaand aan de reis ondergaan.

  Kunnen ze worden ontslagen als ze het examen niet halen?

  Als een medewerker niet slaagt voor het onderzoek, wordt hij uit het werk verwijderd (artikel 76 van de arbeidswet van de Russische Federatie). Waarschijnlijk krijgt de werknemer een vacature toegewezen waar hij kan werken.

  Als er geen vacatures zijn die door een werknemer bij de onderneming kunnen worden bezet en hij niet geslaagd is voor het medisch onderzoek op het werk - het ontslag bij de onderneming.

  Als volgens de resultaten van het medisch onderzoek de ontslagperiode minder dan 4 maanden bedraagt, wordt de werknemer na deze periode hersteld en blijft hij werken in de onderneming. Als de periode van werkonderbreking langer is dan 4 maanden of niet wordt vermeld in de resultaten van het medisch onderzoek, wordt de werknemer ontslagen.

  Verantwoordelijkheid van werkgevers

  Dit geldt voor die werknemers voor wie een medisch onderzoek verplicht is.

  Administratieve code, artikel 11.32. Schending van de vastgestelde procedure voor het uitvoeren van een verplichte medische keuring van bestuurders van voertuigen (kandidaten voor bestuurders van voertuigen) of verplichte voorafgaande, periodieke, pre-trip of post-trip medische onderzoeken

  Schending van de vastgestelde procedure voor het uitvoeren van verplichte medische keuring van bestuurders van voertuigen (kandidaten voor bestuurders van voertuigen) of verplicht voorlopig, periodiek, pre-trip of post-flight medisch onderzoek houdt de oplegging van een administratieve boete voor burgers in het bedrag van duizend tot een half duizend roebel in; op ambtenaren - van tweeduizend tot drieduizend roebel; op juridische entiteiten - van dertigduizend tot vijftigduizend roebel.

  Let op. Voor administratieve inbreuken als bedoeld in dit artikel dragen personen die zich bezighouden met ondernemerschap zonder een rechtspersoon te vormen, administratieve verantwoordelijkheid als rechtspersoon.

  De conclusie van een medisch onderzoek kan als een nogal belangrijk document worden beschouwd. Inderdaad, zonder hem is het onmogelijk om in veel functies te werken.

  Bovendien kan deze afwezigheid ernstige gevolgen hebben, zoals de opkomst van epidemieën en andere negatieve gevolgen. Dat is de reden waarom de regels voor het slagen voor het medisch onderzoek bij het solliciteren werden gecreëerd.